Producera din egen el

Du som privatperson eller verksamhetsutövare kan själv producera el. Det vanligaste är att det sker med solceller, men det kan även handla om vind- eller vattenkraft. Se till att göra rätt från början och ta reda på vilka regler som gäller innan du investerar i egen småskalig elproduktion.

Om du installerar en anläggning för produktion ska installatören anmäla det till oss på Lidköping elnät. Efter anmälan kommer vi och byter din elmätare till en som mäter både konsumtion och produktion.

Innan du köper en produktionsanläggning vill vi att du kontaktar oss. Det är för att du ska få en bedömning om din nuvarande anslutning klarar av installationen.

Vi ansvarar för nätanslutningen fram till din anslutningspunkt, därefter ansvarar du själv för att arbetet utförs enligt gällande standard av en auktoriserad elinstallatör.

När din elinstallatör är klar med installationen av din anläggning skickar de en färdiganmälan till oss, vi utför då en besiktning vid mätarplatsen. Efter besiktning skickar vi ett intyg om att din produktionsanläggning kan driftsättas och att avtal startas. Handläggningstiden är upp till fyra veckor efter komplett färdiganmälan. Observera att tillslag av produktionsanläggningen INTE är tillåtet innan besiktningen av anläggningen är genomförd och ett skriftligt intyg om driftsättning är utfärdat.

Checklista

 • Ta reda på information om tänkbar produktionsanläggning.
 • Kolla upp om du behöver eventuella tillstånd eller bygglov.
 • Undersök om det finns möjlighet till ersättning eller bidrag.
 • Kontakta oss innan du gör din investering.
 • När köpet är klart kontaktar du en elinstallatör som installerar din anläggning och sköter kontakten med oss.
 • Vi byter din elmätare så att den kan mäta både förbrukning och produktion. Bytet är kostnadsfritt.
 • När besiktning av anläggningen är gjord och intyg om driftsättning är utfärdat får anläggningen tas i drift.
 • Vill du sälja din överskottsel kontaktar du ett elhandelsföretag för att teckna ett avtal.
 • Din överskottsel kan ge rätt till skattereduktion.

Det finns många föreskrifter, standarder och krav som måste uppfyllas för att få installera elproduktion. Det är bra om du som kund/elinstallatör är medveten om vad som gäller. Alla produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av auktoriserad elinstallatör. Observera att det är elinstallatören som ska se till att nedanstående är uppfyllt. 

 • Produktionsanläggningen får inte generera spänning ut på elnätet om överliggande nät skulle frånkopplas och bli spänningslöst enligt SEK TK8.
 • Anläggningen för elproduktion ska uppfylla gällande föreskrifter, standarder och krav från Elsäkerhetsverket.
 • Anläggningen SKA uppfylla kraven i Energiföretagens handbok, ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP”
 • Anläggningen ska följa svenska inställningsvärden enligt gällande svensk standard.
 • Slutligen ska också krav i Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2018:2, EU-kommissionens förordning 2016/631 (RFG) samt gällande svensk elstandard SS-EN 50549-1 vara uppfyllda.

Följande villkor gäller efter färdig installation:

 • Elanläggningens elmätare med tillhörande huvudbrytare samt elkopplare för produktionsanläggningen ska alltid vara åtkomlig för elnätstekniker.
 • Vid anläggningar där mätaren redan sitter inne godkänns även denna under vissa förutsättningar. Det viktigaste är att elkopplaren för solcellsanläggningen sitter lättåtkomligt för elnätstekniker.
 • Elkopplaren ska vara låsbar och vara av typen lastfrånskiljare för att förhindra tillkoppling då underhållsarbete pågår i Lidköping elnäts anläggning.

Läs här för att se våra fullständiga anvisningar för elinstallatörer vid anslutning av produktion till lågspänningsnätet Pdf, 296.1 kB..

Att producera förnybar el i liten skala kallas mikroproduktion. Produktionen är i första hand tänkt för eget bruk, vilket minskar behovet av att köpa el.
Produktionen som du släpper ut på nätet skall vara mindre än den el du konsumerar från nätet sett över ett kalenderår.

Din elanläggning ska ha en mätarsäkring på högst 63 ampere (A) och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får vara högst 43,5 kW.
Producerar du mer eller har större mätarsäkring räknas du som elproducent under 1500 kW.

Din konsumtionsanläggning förblir oförändrad om du är mikroproducent, det vill säga du behöver fortfarande betala nätavgift för den el som du tar ut från nätet. För din produktionsanläggning behöver du däremot inte betala någon nätavgift. Du kommer alltså bara ha en elmätare men två anläggningar. 

För den el du producerar och för ut på nätet får du ersättning, så kallad nätnytta. Vi ersätter dig enligt gällande prislista.

Om du vill sälja överskottet av din mikroproduktion vänder du dig till ditt elhandelsföretag.

Information om din överproduktion som matats in på elnätet hittar du på Mina sidor – Se din elförbrukning via vår E-tjänst, Energiinfo – Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta Lidköping elnät via kommunens Kontaktcenter för att få information om nätnyttoersättning, fakturering och om hur du blir leverantör.

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.

Över 1,5MW

Under 1,5MW

Mikroproduktion

Fast avgift / år
4600 kr
124 kr/kW

Fast avgift / år
2 200 kr
0 kr/kw

Fast avgift / år
0 kr
0 kr/kW

Rörlig avgift
0,5 öre/kWh

Rörlig avgift
0 öre/kWh

Rörlig avgift
0 öre/kWh

Nätnyttoersättning
2,7 öre/kWh

Nätnyttoersättning
2,7 öre/kWh

Nätnyttoersättning
2,7 öre/kWh

Skatteverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om skattereglerna för mikroproduktion för privatpersoner. Där kan du också läsa om hur du som har en försäljning, där beskattningsunderlaget inte överstiger 30 000 kronor under ett beskattningsår, omfattas av befrielsen för moms.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: