Information om ledtider för investeringar i tekniska lösningar i elnätet

Energimarknaden genomgår en stor förändring och intresset av att investera i solceller och olika typer av batterilösningar för att kunna sälja stödtjänster har ökat. Vägen framåt kantas dock av delmoment som kan innebära att processen tar längre tid än vad investerande aktörer förväntar sig. Här försöker vi beskriva nuläget och hur Lidköping Elnät arbetar med frågan.

En förändrad energimarknad har skapat hållbart engagemang

Energimarknaden genomgår en omfattande förändring, drivet av de höga elpriserna samt bristen på planeringsbar elproduktion. Detta har medfört att många är intresserade att investera i solceller och olika typer av batterilösningar för att kunna sälja stödtjänster, samtidigt som det gör nytta för elnätet såväl lokalt som nationellt. Detta är vi på Lidköping Elnät väldigt positivt inställda till, då förskjutning av förbrukningen från höglasttid till låglasttid är av stor nytta.

De ekonomiska möjligheterna att tjäna pengar på att lagra energi då den är billig och sälja den när den är dyrare har ökat markant. Eftersom denna förändring skett inom en relativt kort tidsperiod så är det just nu många som inkommer med större förfrågningar av denna typ (>1,5 MW). Det kan vara av värde att förstå processen som aktuell för att kunna förverkliga projekt av detta slag.

Vad är det som gäller kring anslutningsprocessen?

Förfrågningarna enligt ovan kräver en anslutningsprocess i två steg. Första steget är en kostnadsfri förstudie för att ge ett indikativt pris (normal handläggning 2-4 månader). Andra steget är en grundlig nätanalys som regleras av att projekteringsavtal mellan Lidköping Elnät och kund (normal handläggning 3-12 månader). En förutsättning för handläggningstiden är att ovanliggande regionnät svarar på aktuell förfrågan, samt att beställande kund inkommer med rätt tekniska specifikationer som möjliggör vår nätanalys.

Hur hanterar Lidköping Elnät situationen som råder?

Vi hanterar ett stort antal förfrågningar samtidigt och det kan uppstå frustration hos aktörer som vill göra den här typen av investeringar, som så uppenbart skulle göra nytta. Det är dock mycket komplexa utredningar som behöver göras för att allt ska fungera på ett säkert och robust sätt. Det får heller inte tynga taxekollektivet på ett sätt som inte är förenligt med ellagen. Vidare får inte el som har producerats i vårt nät gå ut på överliggande regionnät (Vattenfall) som det ser ut i dagsläget.

Framtidsutsikter

Lidköping Elnät har skickat in en förfrågan om att få tillåtelse att mata ut el som producerats i Lidköping på ovanliggande regionnät. I skrivande stund finns ännu inte något beslut om detta. Av denna anledning är mängden produktionskällor som vi har möjlighet att godkänna begränsad till hur lasten inom nätet ser ut i dagsläget.

Tills vidare får vi förhålla oss till de ledtider som råder och samverka för att lösningarna kan drivas igenom på bästa sätt. Vi ser med tillförsikt på framtiden gällande hur tekniska lösningar kan bidra till att möjliggöra energiomställningen.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor angående ovanstående hänvisas till TF Elnätschef Daniel Hamrén 0510-77 12 34 eller daniel.hamren@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se