Nya elnätsavgifter från 1 oktober 2023

Från 1 oktober höjer vi elnätsavgifterna för dig som elnätskund hos oss. De nya avgifterna är en revidering av 2023 års taxa till följd av ökade regionnätsavgifter och stigande elpriser för våra nätförluster.

Så blir din nya elnätsavgift

För dig som elnätskund innebär de nya elnätsavgifterna en ökad avgift och den nya kostnaden gäller från och med 1 oktober 2023. Den genomsnittliga höjningen blir 13,62 procent men priset i kronor varierar mellan boendetyper och olika kundgrupper.

Här kan du se prisexempel för en typisk kund i lägenhet eller villa:

  • För dig som bor i lägenhet och har en genomsnittlig årsförbrukning på 2 000 kWh/år innebär höjningen cirka 13 kronor per månad.
  • För dig som bor i villa med 16 ampere och har en genomsnittlig årsförbrukning på 7 000 kWh/år innebär höjningen cirka 29 kronor per månad.
  • För dig som bor i eluppvärmd villa med 20 ampere och har en genomsnittlig årsförbrukning på 13 000 kWh/år innebär höjningen cirka 59 kronor per månad.

Tänk på att...

De nya avgifterna är en revidering av 2023 års taxa. Från 1 januari 2024 gäller 2024 års elnätstaxa.

Utöver elnätsavgiften, skatter och avgifter omfattar din totala elkostnad även kostnader för den faktiska elanvändningen. Dessa kostnader hanteras av ditt elhandelsbolag.

Vad är ett regionnät?

Regionnätet distribuerar elen från högspänningsnätet, ofta kallat stamnät, till de lokala näten och är ansvarigt för att överföra och leverera el till olika områden inom en region. Dessa nät ägs och drivs vanligtvis av regionala eldistributionsföretag och i Lidköping är det Vattenfall som levererar elen till vårt lokalnät.

Vad är nätförluster?

Med nätförluster menas den mängd elektrisk energi som går förlorad som värme när den transporteras genom elnätet till konsumenten. Dessa förluster inträffar på grund av resistans i elkablarna och transformatorer samt andra komponenter i elnätet. Nätförluster är en naturlig del av elkraftöverföring och förekommer vid varje steg av överföringsprocessen. Dessa förluster måste vi köpa in av ett elhandelsföretag.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se