Samhällsbyggnadsfrukost

Våra frukostar är möten där du som exploatör, byggherre och företagare inom byggbranschen får möjlighet att träffa oss. Vi vill föra en långsiktig dialog och samverkan med er i syfte att öka bostadsbyggandet och visa på möjligheterna som Lidköping har att erbjuda.

Nästa Samhällsbyggnadsfrukost blir: Datum kommer längre fram.

Tidigare möten:

 • Erik Simonsson från konsultbolaget Juni Strategi om omvärldens påverkan på bostadsmarknaden.
 • Panelsamtal med Alma Ohlin, ansvarig näringslivspolitik Fastighetsägarna
  David Järevik, affärsutvecklingschef Bostad Väst, Peab Bostad AB
  Gunnar Lundström, VD Projektlaget AB och Erik Simonsson, Marknadsanalytiker Juni Strategi. Moderator Urban Olsson, samhällsbyggnadschef Lidköping kommun.
 • Lanseringen av webbplatsen Lidköping växer och avslutning.

Här är presentationsmaterialet från Samhällsbyggnad Pdf, 6.5 MB.

Här är Juni Strategis presentationsmaterial Pdf, 2.4 MB.

Här kan du se en inspelning av mötet Länk till annan webbplats.

 • Intresseanmälan för bostäder
 • Hur arbetar Lidköpings kommun med markanvisningstävlingar?
 • Tommy Byggare - Nya i Lidköping

Här är presentationsmaterialet Pdf, 8.8 MB.

 • Framnäsområdets i teorin och verkligheten, utbyggnad på kort och lång sikt.
 • Presentation av bostadsmarknadsanalys Lidköping.
 • Markanvisningstävlingar.

Här är presentationsmaterialet Pdf, 5.4 MB.

Här kan du se en inspelning av mötet Länk till annan webbplats.

 • Möjligheter i bygglovsprocessen genom tidig dialog – så skapar vi trygga och förutsägbara byggprojekt.
 • Planering inför cirka100 nya bostäder i Lidköpings centrala delar – Jörgen Ehn, VD Frenbo

Här är presentationsmaterialet Pdf, 2.4 MB.

Här kan du se en inspelning av mötet Länk till annan webbplats.

Träffen genomfördes digitalt denna gång.

 • Arbetet med den fördjupande översiktsplanen.
 • Områdesplaner. Vad är det?
 • Förutsättningar för bostadsrätter i Lidköping.
 • Aktuellt läge gällande bostadsplanering och byggande
 • Aktuella detaljplaner: Antagna och pågående
 • Övriga aktualiteter

Materialet som presenterades finner du här. Pdf, 2.2 MB.

 • Trender som just nu råder i länet kring bostadsbyggande.
 • Kommunens goda detaljplaneberedskap.
 • Den fördjupade översiktsplanen för bland annat bostäder och verksamhetsmark med sikte på år 2050. Där kommer förvaltningen inom kort ta fördjupade dialog med branschen för att få in exploatörers perspektiv i planen.
 • Kommande verksamhetsmark på Kartåsens industriområde och ett framtida ökat antal arbetsplatstillfällen i Lidköping.
 • Exempel från genomförda bostadsprojekt av AB Drömstan som byggde 120 lägenheter som blev bokade i ett kick.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se