Din sökning boendemiljö gav 21 träffar

 • Skadedjur och ohyra i bostaden

  Skadedjur och ohyra i bostaden Ohyra och skadedjur kan orsaka stor förödelse på till exempel livsmedel och trä. De är också en tänkbar spridningskälla för smittsamma sjukdomar. Till skadedjuren räknas till exempel mjölbaggar, kackerlackor, vägglöss

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Skadedjur och ohyra i bostaden

 • Sällskapsdjur

  Sällskapsdjur Att äga en hund eller en katt kan vara en lisa för själen. Men alla i din omgivning kanske inte delar din glädje. Många människor är rädda för eller allergiska mot hundar och katter. Du som djurägare behöver därför visa hänsyn för din

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Sällskapsdjur

 • Trädvård

  Trädvård Att arbeta med trädvård är viktigt av flera anledningar. Lidköpings kommun arbetar långsiktigt, strategiskt och förebyggande med att skapa gröna rum och en stor mångfald av friska träd och växter. Träd och växter minskar buller och tar upp

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Trädvård

 • Ventilation

  Ventilation För att må bra behöver vi luft med bra kvalitet. Luften inomhus måste ständigt bytas ut mot renare luft. Alla hus har därför någon typ av ventilation. I inomhusluften samlas matos och fukt. Olika ämnen kommer också från byggnadsmaterial

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Ventilation

 • Värmepump

  Värmepump V ärmepumpar är populära alternativ för uppvärmning av bostäder och andra lokaler. Du som vill installera en värmepump som tar värme från berg, jord, grund- eller ytvatten ska anmäla detta till Område miljö och hälsa. Inom vissa områden,

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Värmepump

 • Att ändra en detaljplan

  Att ändra en detaljplan Den som tänkt göra något som kräver att en ny detaljplan behöver tas fram, ska begära ett planbesked. Samma gäller om en befintlig detaljplan behöver ändras eller upphävas. Planbeskedet är ett besked om kommunen är beredd att

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Detaljplanering / Att ändra en detaljplan

 • Se förslaget här på ny stadsutvecklingsplan

  Stadsutvecklingsplan – En fördjupad översiktsplan för staden Lidköping Stadsutvecklingsplanen antogs av kommunfullmäktige 28 mars 2022. Nedan finner du alla handlingar kopplade till den. Planhandlingar Här hittar du planförslaget Protokollsutdrag med

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utveckling / Stadsutvecklingsplanen / Se förslaget här på ny stadsutvecklingsplan

 • Översiktsplanen

  Översiktsplanen

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utveckling / Översiktsplanen

 • Gällande översiktsplan

  Gällande översiktsplan En översiktsplan ska visa hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas eller bevaras. Översiktsplanen omfattar hela kommunen. I sin översiktsplan redovisar kommunen ett vägval och planen är därför ett viktigt strategiskt

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utveckling / Översiktsplanen / Gällande översiktsplan

 • Vad är en översiktsplan?

  Vad är en översiktsplan? I översiktsplanen beskrivs vår framtida livsmiljö. I beslut om översiktsplanen behandlas frågor som kan påverka vår livsmiljö under generationer. Planprocessen ger stora möjligheter till medborgarinflytande. Medborgarna har

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utveckling / Översiktsplanen / Vad är en översiktsplan?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se