Lokaler för hälso- och hygienverksamhet

Miljö-Hälsa kontrollerar att gällande krav uppfylls på lokaler för hälso- och hygienverksamhet i kommunen.

Den som bedriver verksamheten ska ha rutiner för att fortlöpande kontrollera utrustning med mera för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt ska fortlöpande och systematiskt undersökas. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras.

Anmälan

Tänk på att man måste göra anmälan till Område miljö och hälsa på kommunen sex veckor innan man startar verksamheten. Observera att start av anmälningspliktig verksamhet utan att anmälan har gjorts leder till beslut om miljösanktionsavgift.

Anmälan ska också göras vid ändring av verksamheten vid renovering eller nybyggnation.

Område miljö och hälsa tar ut en avgift för att handlägga anmälan av verksamheten. I vår handläggning ingår att granska de uppgifter som har lämnats och att besöka verksamheten.

E-tjänst

Anmälan görs via e-tjänst/självservice.

Hälsoskyddsverksamhet

Den som avser att öppna lokaler där många människor har tillträde till ska göra anmälan till Område miljö och hälsa innan lokalen tas i bruk.

Med hälsoskyddsverksamhet menas skolor, förskolor, fritidsanläggningar eller lokaler som yrkesmässigt hyrs ut som tillfällig bostad.

Hygienverksamhet

Den som avser att driva lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling ska göra anmälan till Område miljö och hälsa innan lokalen tas i bruk.

Med hygienverksamhet menas lokaler för fotvård och hårvård, tatuering, massage och annan kroppsvård. En hygienverksamhet innebär en hög risk för blodsmitta.

Ny lag: Nu måste bland annat barberare och nagelskulptörer anmäla sin verksamhet

Sedan 1 juli 2021 finns en ny lag som innebär att fler hygieniska verksamheter måste anmälas till kommunen. På grund av ändringar i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska verksamheten skicka in uppgifterna senast den 1 september.

Den nya lagen, lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, har fått mycket uppmärksamhet för det kompetenskrav som nu införs för den som utför estetiska behandlingar. Men lagen för även med sig en förändring för vilka hygieniska behandlingar som ska anmälas till kommunen.

Sedan tidigare finns det ett lagkrav som innebär att företag som utför hygieniska behandlingar med stickande eller skärande verktyg ska anmäla sin verksamhet till kommunen om den innebär risk för blodsmitta. Det gäller exempelvis salonger för akupunktur, piercing, fotvård och tatuering.

Alla verksamheter som kan orsaka ”annan smitta” omfattas

Genom den nya lagen omfattas nu även verksamheter som kan orsaka smitta, inte bara blodsmitta. Det innebär att skaran av anmälningspliktiga verksamheter utökas till att även omfatta bland annat dem som:

  • använder rakhyvel eller rakkniv mot hud
  • klippning av nagelband
  • fotvårdare som skär bort förhårdnader med skalpell eller hyvlar hud
  • utför håltagning med håltagningspistol
  • andra typer av stickande/skärande verktyg som penetrerar eller skrapar mot huden.

Till smitta räknas alla typer av smittämnen som kan orsaka infektioner hos en människa. Stickande/skärande instrument kan överföra svamp, bakterier eller virus som orsakar infektion i de ytliga hudlagren. Det betyder att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser att starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så görs en bedömning. Om din verksamhet bedöms att inte vara anmälningspliktig kommer ärendet avslutas och ingen avgift tas ut.

Ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Den nya lagen innebär att paragraf 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd nu har fått tillägget ”annan smitta” i det stycke som gäller hygieniska verksamheter:
”Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg … Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten ska drivas eller arrangeras.”

Solarieverksamhet

Kosmetiskt solarium används för att huden ska få en ”solbrun” nyans. Huden bildar ett brunt pigment med hjälp av ultraviolett strålning. Den UV-strålning som finns i solarium brukar delas upp i UVA och UVB som också är den strålning som når oss på jorden från solen. Solarier ska ha UV-typ 3 rör för att vara godkända, vilket alla solarier ska vara märkta med. Strålningen kan vara lika stark som solen i Mellaneuropa, det vill säga mer än svensk sommarsol. Därför ska inte personer med ljus och känslig hud använda solarium.

Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat bestämmelser om solarier. Bestämmelserna innebär särskilda krav på information och råd till kunderna samt krav på att rätt utrustning används. UV-strålningen får inte vara för stark.

Kontakt

Lidköping, Götene och Grästorps kommuner samarbetar inom Område miljö och hälsa. Tjänstemännen utgår ifrån Lidköping och du kan alltid ställa frågor eller komma i kontakt med en handläggare via Kontaktcenter i Lidköping:
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se