Lokaler för hälso- och hygienverksamhet

Miljö-Hälsa kontrollerar att gällande krav uppfylls på lokaler för hälso- och hygienverksamhet i kommunen.

Den som bedriver verksamheten ska ha rutiner för att fortlöpande kontrollera utrustning med mera för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt ska fortlöpande och systematiskt undersökas. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras.

Anmälan

Tänk på att man måste göra anmälan till Miljö-Hälsa sex veckor innan man startar verksamheten. Observera att start av anmälningspliktig verksamhet utan att anmälan har gjorts leder till beslut om miljösanktionsavgift.

Anmälan ska också göras vid ändring av verksamheten vid renovering eller nybyggnation.

Miljö-Hälsa tar ut en avgift för att handlägga anmälan av verksamheten. I vår handläggning ingår att granska de uppgifter som har lämnats och att besöka verksamheten.

Anmälan till kommunen kan göras via e-tjänsten.

Hälsoskyddsverksamhet

Den som avser att öppna lokaler där många människor har tillträde till ska göra anmälan till Miljö-Hälsa innan lokalen tas i bruk.

Med hälsoskyddsverksamhet menas skolor, förskolor, fritidsanläggningar eller lokaler som yrkesmässigt hyrs ut som tillfällig bostad.

Hygienverksamhet

Den som avser att driva lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling ska göra anmälan till Miljö-Hälsa innan lokalen tas i bruk.

Med hygienverksamhet menas lokaler för fotvård och hårvård, tatuering, massage och annan kroppsvård. En hygienverksamhet innebär en hög risk för blodsmitta.

Solarieverksamhet

Kosmetiskt solarium används för att huden ska få en ”solbrun” nyans. Huden bildar ett brunt pigment med hjälp av ultraviolett strålning. Den UV-strålning som finns i solarium brukar delas upp i UVA och UVB som också är den strålning som når oss på jorden från solen. Solarier ska ha UV-typ 3 rör för att vara godkända, vilket alla solarier ska vara märkta med. Strålningen kan vara lika stark som solen i Mellaneuropa, det vill säga mer än svensk sommarsol. Därför ska inte personer med ljus och känslig hud använda solarium.

Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat bestämmelser om solarier. Bestämmelserna innebär särskilda krav på information och råd till kunderna samt krav på att rätt utrustning används. UV-strålningen får inte vara för stark.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: