Skolskjuts

Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elever i förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Skolskjuts innebär normalt inte en transport från dörr till dörr. Samtliga elever som har skolskjuts kan bli hänvisade att ta sig till en busshållplats eller uppsamlingsplats. Lämplig uppsamlingsplats ska så långt det är möjligt placeras så att flera elever kan hämtas på samma plats.

På gymnasiet får elever som har mer än sex kilometer mellan bostad och utbildningsställe ett så kallat skolkort (busskort). Med skolkortet kan eleven resa avgiftsfritt med Västtrafiks färdmedel till och från skolan.

Skolskjuts kan ske i form av:

  • Särskilt upphandlade skolskjutsar
  • Resor med allmän kollektivtrafik (busskort/skolkort)
  • Taxi
  • Självskjuts

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever i kommunal grundskola har rätt till gratis skolskjuts. Skolskjutsen får eleven tur och retur från en plats i närheten av hemmet och till skolan. Hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Skola utanför upptagningsområdet eller boende i annan kommun

Eleven erbjuds alltid plats på den skola som eleven tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Vid val av annan skola  får du räkna med att stå för eventuella resekostnader. Det gäller också om eleven är bosatt i annan kommun.

Skolskjutsens omfattning

Grundregeln är att skolskjuts beviljas mellan folkbokföringsadress och den skola kommunen anvisat.
Skolskjuts är inte:

  • Resor mellan hem och barnomsorg
  • Aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm
  • Skjuts till/från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott b-språk etc
  • Transporter av tillfällig natur till exempel när en elev skadat sig

Avstånd

Vid bedömning om en elev har rätt till skolskjuts är det i första hand avståndet mellan hemmet och skolan som är avgörande. För att beräkna avståndet används den kortast farbara vägen (gång- cykel- eller bilväg) till den skola eleven är hänvisad till.


Avstånd till skola

Avstånd till hållplats

Förskoleklass - årskurs 1

2 km

2 km

Årskurs 2-3

3 km

2 km

Årskurs 4-6

4 km

3 km

Årskurs 7-9

5 km

4 km

Information om skolskjuts för högstadieelever från Sjölunda till Dalängen

Elever i åk 7 beviljas skolskjuts om gång-cykel- eller bilväg är längre än 5 km. För att tydliggöra vad detta innebär för boende i området finns nu följande kartbild som visar den aktuella gränsen. Gränsen för att få busskort går i höjd med Sjölundavägen.

De hushåll som ligger närmast norr om Sjölundavägen ligger inom en felmarginal på 200 m till 5 kilometersgränsen och eventuella beslut om busskort tas alltid till fördel för eleven.

Rese- och väntetid

Strävan ska vara att åktiden för lågstadiet ej ska överstiga 80 minuter per dag och för mellanstadiet ej över 100 minuter per dag. Väntetiden vid skolan bör inte överstiga 40 minuter per dag. Normal tid att anlända till skolan anses vara minst 10 min före första lektionen samt att det behövs 10 min efter sista lektionens slut innan bussen kan gå. Dessa tider räknas inte som väntetider.

Andra skäl som kan ge rätt till skolskjuts

Funktionshinder

Varaktigt funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Trafikintensiva vägar

Riksväg 44, länsväg 184 och 187 klassas som trafikintensiva med följande konsekvenser: Elever till och med åk 6 ska ej gå längre sträcka utmed vägen eller korsa den ensam utan hjälp av vuxen.

Elever i grundskolan som bor på två adresser på grund av växelvis boende har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av föräldrarnas folkbokföringsadresser och elevens skola uppfyller kommunens avståndskriterier för skolskjuts. En av vårdnadshavare ska bo i barnets placeringskola.

Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang och eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern. Båda adresserna ska vara inom samma kommun.

De skolskjutsformer som används för skolskjuts vid växelvis boende är busskort i allmän kollektivtrafik/upphandlad skolskjuts alternativt överenskommelse om självskjuts.

Läsåret 2021/2022

ENTREPRENÖR: Taxi Lidköping Skola: Järpås
Telefon: 0510 – 220 80

Buss 1: Häggesled avt.väg Häggesled Skattegården 6 kl 7:25 – Karlebacken 3 –
Bergsgården 5 - Ambjörnsgården kl 7:50– Avt.väg Myren 1 – Skolan

Taxibil: Stora Bryne 1 kl 7:50– Kristians gården 4 – Uveredbacken kl 7:55 - Skolan

Buss 1-2: Skolan 12:50/ måndagar och fredagar – Uveredbacken – avt.väg Myren 1 - Stora Bryne – Bergsgården 5 - Häggesled Korsbacken 1 (fsk- åk 2)

Buss 1: Skolan 13:40 – Avt.väg Myren 1 – Ambjörnsgården – Bergsgården – Karlebacken – Häggesled avt.väg Skattegården

Buss 2: Skolan 13:40 – Uveredsbacken – Kristians gården 4 – Stora Bryne

Buss 1: Skolan 14:40/tisdagar – Järpås Krisitansgården 4 – Stora Bryne - Häggesled Skattegården 6 (Endast åk 6)

Buss 1: Skolan 14:40/onsdagar – Järpås Kristiansgården – Stora Bryne – Bergsgården 5 – Häggesled Skattegården 6 (åk 4-6)

Se kartor om bussens färsväg:

Tel chaufför: 0730420770

Läsåret 2021/2022

ENTREPRENÖR: Taxi Lidköping Skola: Otterstad

Telefon: 0510 – 220 80

Buss 1: Tolsjö Bygdegård kl 07.18 - Läckövägen avt.väg Fröslunda kl 07.22 – Sunnersberg Marieberg 2 – Öboängen avt.väg Bösshamn kl 7:30 -Sjöskogen –– Ulleredsbro – skolan

Buss 2: Kållandsö Skogsängen- 07.16– Golfbanan – Kållandsö Lillbacken kl 07.22 –

(Navenshöjd) Nore kl 07.25 – Skolan

Buss 3: Kolbotten kl 07.20 – Läckö Kungsgård 07.30 – Spiken kl 07.40

Buss 1: Skolan 13:10/14:30 – Sjöskogen – Öboängen avt.väg Bössshman – Marieberg 2 – avt.väg Fröslunda

Buss 2: Skolan 13:10/14:30 – Nore – Kållandsö Lillbacken – Golfbanan – Kållandsö Skogsängen

Buss 3: Skolan 13:10/14:30 – Kolbotten – Läckö Kungsgård – Spiken (byter håll terminsvis)

Buss 2: Skolan 14:30/måndagar – Nore – Kållandsö Lillabacken – Kållandsö Skogsängen

Buss 3: Skolan 14:30/måndagar -Kolbotten – Läckö Kungsgård – Spiken (byter håll terminsvis)

Se kartor om bussens färdväg:

Tel till chaufför 07304-20770

Läsår 2021/2022

ENTREPRENÖR: Söne Buss Skola: Råda

Buss 1: Mellby Karlsgården 1 kl 07:10 – Gillstad kyrkby 07:15 - Nyhagen 7:20– Gillstad kvarn - Gillstad bussgarage 07:30 – Mellby Arvidstorp – Mellby kyrka – Skolan

Buss 2: Häggene kl 07:10 – Trekanten – Stora Roo -Kållands Åsaka – Lovene 07:30 – Lovene Egendom – Ängsbo - v.187 vänder Lilla Backa – Hpl Åkerhus (Videbo) – Bostorp 2 kl 7:45 - Ågårdens Säteri 2 - Skolan

Buss 3: Närebo kl 7:35- Råda Härbacka – Råda Nolhaga - Höberga kl 7:45 - Åsledet – Skolan

Buss 3a: Dalängskolan kl 7:35 - Mossen (Coop) kl 7:40 Kartegårdsvägen (mot skolan) – skolan

Buss 2: Skolan 13:10/14:25 – Häggene – Trekanten – (Stora Roo endast tidiga turen) - Lovene – Lovene Ängsbo – Videbo - Kållands-Åsaka Bostorp – Ågårdens Säteri 2

Buss 1: Skolan 13:10/14:25–Mellby Kartsgården – Gillstad kyrkby – Nyhagen – Gillstad kvarn – Gillstad bussgarage – Mellby Arvidstorp – Mellby kyrka

Buss 3: Skolan 13:10 – Coop – Närebo – Härebacka – Nolhaga – Höberga – Åsledet

Obs! Elever vid Snixåsen har ny hållplats, se karta.

Fredagar/tisdagar slutar alla kl 13:00, utom åk 6

Buss 3: Fsk-klass – åk 1 får åka med från hlp Skogsstigen och neråt

Åk 2 – endast elever från Mossen och Silverbyn

Åk 3 – ingen rätt till skolskjuts

Se kartor om bussens färdväg:

Telnr till chaufför

Buss 1: 0703 – 294 826

Buss 2: 0703 – 295 727

Buss 3: 0703 – 294 830

Buss 3a: 0703 – 295 225

Läsår 2021/2022

ENTREPRENÖR: Söne Trafik AB Skola: Saleby

Telefon: 0510 – 65 000

Buss 1: Hovby Fogdegården 3 kl 7:18 - Mejeriet kl 7:20 – Norra Härene Arvidsgården – Räfvegårdens skola k 7:30 – Resville – Saleby Lanna Erik Larsgården kl 7:45 - Skolan

Buss 2: Hovby Laholm kl 7:10 – Norra Härene – Kvarnvillan – Lilla Björkebacken – kl 7:25 Algutsgården 2 – Härjevad Skattegården - Skolan

Buss 1: Skolan kl 13:10/14:30 – Lanna – Resville – (13:10 Räfvegårdens skola) – Rotegården – Mejeriet (13:10 Hovby Harladsgården)

Buss 2: Skolan kl 13:10/14:30 – Härjevad Skattegården – Algutsgården – Björkbacken – Kvarnvillan – Norra Härene – Hovby Laholm

Anslutningsbuss: Uvered kl 6:50 – Trässbergs kyrka 7:05 – Bronäs – Norra Härene

Norra Härene kl 15:49 – Bronäs – Trässbergs kyrka – Uvered

Se kartor om bussens färdväg:

Tel nr till chaufför:

Buss 1: 0703 – 294 129

Buss 2: 0703 – 294 728

Läsår 2021/2022

ENTREPRENÖR: Taxi Lidköping Skola: Stenhammar - Sjölunda

Telefon: 0510 – 220 80

Buss 1: Rackeby Bygdegård 07.12 – Järna kl 07.25– Rackeby – Gösslunda kl 07.40– Stenhammar - Sjölunda

Buss 2: Tolsjö Alvetorp 2 kl 07.15– Sunnersberg Prästgård – avt.väg Botten kl 07.25 – Torpavägen – Fästa Stevik 9 kl 7:35 – Sjölundaskolan - Stenhammarskolan

Buss 3: Hunnsala kl 07.18 – Valkesberg – Strö gamla affären kl 07.25 – Stola herrgård – Stola – Sunnersberg Noleby kl 07.35 – Sjölundaskolan - Stenhammmarskolan

Buss 1: Skolan 13:10/tisdagar/onsdagar – Sunnersberg Haraldskrivaregården 1 – Tranebergstården – Gösslundavägen – Järnavägen

Buss 1: Skolan 13:10/måndagar/torsdagar – Tolsjö - Torpavägen (vänder fästamarken) – Strövägen

Buss 2: Skolan 13:10/måndagar/torsdagar – Gösslundavägen - Järna

Buss 1: Skolan 14:30 – Gösslunda – Rackeby – Järna – Rackeby Bygdegård (Stenhammarskolan)

Buss 2: Skolan 14:30 – Tolsjö Alvetorp – Sunnersberg Prästgård - Fästa Stevik – Torpavägen – avt.väg Botten

Buss 3: Skolan 14:30 – Sunnersberg Noleby – Stola – Stola herrgård – Strö gamla affären - Hunsala

Högstadiet (anslutningsbuss)

Järna kl 6.45 – Rackeby kyrka 6.55 – Valkesberg – Strö kyrka 7.00 – Sunnersberg kyrka – Tolsjö kl 7.05

Tolsjö busshållplats (affären) kl 15.45 – Sunnersberg – Strö – Valkesberg – Rackeby – Järna

Fredagar åker bussarna 13:10.

Se kartor om bussens färdväg:

Telnr till chaufför 073-0420770.

Läsår 2021/2022

ENTREPRENÖR: Sparlunds Buss Skola: Tun

Telefon: 0514 – 301 53

Buss 1: Avt.väg Friel Torp 2 kl 7:05 –Tådene Årtorp 3 – Marbogården kl 7:15– Norra Kedum – Tranum kl 7:30 Skolan

Buss 1a: Såtenäs kl 7:45 – Skolan

Buss 2: Lavad Lunda 1 kl 7:10 – Lavad Almetorp – Lövholmen kl 7:20 – Tranum Sågaretorpet kl 7:30 – Karaby Bygdegård kl 7:45

Buss 1: Skolan kl 13:20/14:40 – Såtenäs – Avt.väg Friel Torp 2 – Tådene Årtorp – Marbogården – Norra Kedum – Tranum

Buss 2: Skolan kl 13:20/14:40 – Karaby bygdegård – Lavad Lunda 1 – Lavad Almetorp – Lövholmen – Tranum Sågaretorpet

Se kartor om bussens färdväg:

Tel buss 1: Gun-Britt 070-3959516

Tel buss 2: Magnus 0704-781488

Läsår 2021/2022

ENTREPRENÖR: Nybergs Buss Skola: Vinninga

Tel 0510 – 70 000

Buss 1: Klovets hlp 7:30 – Filsbäck – Björlycke 7:44 – Sävare Ånkegården – Sävare Lillängen 7:52 - Skolan

Buss 2: Filsbäck 07:30 - Klovetvägen- -Lindärva Höjentorp-Lindärva 7:45 – ”Ängavägen” – Skolan

Buss 3: Gamla Skaravägen, Backen 07:20 –v 184–Smedtofta–avt v Myran–Lommagården 3 07:34 – Hasslösa Bärnagården 8 (vänder) 07:47 Hasslösa Bengt-Jonsgården (vänd) – Hasslösa Bärnabo 07:55 – Skolan

Buss 1: Skolan kl 13:40/14:40 – Sävare Lillängen – Sävare Änkegården – Björlycke – Filsbäck – Klovets hlp

Buss 2: Skolan kl 13:40/14:40 - ”Ängavägen” – Lindärva Höjentorp – Lindärva – Klovetvägen - Filsbäck

Buss 3: Skolan kl 13:40/14:40 – Gamla Skaravägen – Lommagården – Hasslösa Bärnagården 8 (vänder, ej sena turen) - Hasslösa Bengt-Jonsgården (vänder) – Hasslösa Bärnabo

Se kartor om bussens färdväg:

Måndagar och fredagar slutar alla elever tidigt.

Tel. till bussarna

Buss 1: 0709-230781

Buss 2: 0709-230782

Buss 3: 0709-230783

Läsår 2021/2022

ENTREPRENÖR: Ahléns Buss Skola: Örslösa

ahlensbuss.se

Buss 1: Marbogården kl 7:15 - Norra Kedum Kärret kl 7:20– Väla kyrka kl 7:35 – Väla Stommen - Örslösa

Buss 2: Örslösa Värmegården kl 7:10 – Skalunda kyrka hlp kl 7:15 - Stalltorp 2 - Söne Kil kl 7:25 – Jonsgården kl 7:40 - skolan

Buss 3: Råda Karlberg 2 kl 07:30 – Månslunda 07:35– Kvarnbacken 1 07:30– Örslösa Granhagen 07:40 - Skolan

Buss 1: Skolan kl 13:10/ 14:10 – Örslösa – Väla Stommen – Väla kyrka – Norra kedum Kärret – Marbogården

Buss 2: Skolan kl 13:10/ 14:10 – Jonsgården – Kil – Skalunda kyrka – Skräddaregården

Buss 3: Skolan kl 13:10/ 14:10 – Örslösa Prästgården - Månslunda – Höberga – Halvfara

Högstadieturen: Väla kyrka kl 7.00 – Örslösa busshållplats

Örslösa hållplats kl 15.50 – Väla kyrka

Obs! Marbogården endast när åk 6 är med.

Fredagar slutar alla elever tidigt.

Se kartor om bussens färdväg:

Tel till chaufförer

Buss 1: Anders 0709-99 55 51

Buss 2: Inger 070-942 2062

Buss 3: Richard 0709-99 55 52

Kontaktuppgifter

Västtrafiks beställningscentral för taxi
Mån-fre klockan 06:30 – 16:30
Telefonnummer: 010-17 30 200
e-post: fastaresor.vasttrafik@samres.se
Kvällar och helger, telefonnummer: 020-91 90 90, knappval 4

Ansökan skolskjuts med taxi gör du här Länk till annan webbplats.

Synpunkter på taxi:

Västtrafiks synpunktshantering telefonnummer: 0771-41 43 10

Frågor och svar

Taxi missar en resa?
Åtgärd: Taxi skickar ersättningsbil.

Elev missar taxin på morgonen eller elev missar taxin på hemresan?
Åtgärd: Förälder ansvarar för att elev kommer till eller från skolan, nästa resa avbokas automatiskt när tur missas. Vårdnadshavare måste ringa Beställningscentralen om eleven ska ha taxi igen. OBS – Endast hemresan tas bort om eleven missar morgonturen. Nästa resa avbokas inte om eleven missar turen på eftermiddagen.

Taxi blir försenad?
Åtgärd: Om bilen är mer än 10 minuter försenad, ring Beställningscentralen 010-17 30 200.

Barnet blir sjukt på morgonen?
Åtgärd: Förälder kontaktar Beställningscentralen och avbokar resorna så tidigt som möjligt, senast 1 timme före resan.

Barnet blir sjukt under skoldagen?
Åtgärd: Skolan kontaktar Beställningscentralen och ändrar tid för hämtning. (avbokar hemresan om annan skjuts används.)

Barnet ska till tandläkare, läkare med mera under eller i anknytning till skoldagen?
Åtgärd: Förälder avbokar berörda resor hos Beställningscentralen. Endast transporter till och från skolan är kommunens ansvar. Övriga transporter är förälders ansvar.

Om långvarig ledighet, sjukdom eller annan anledning gör att eleven inte ska åka under en längre period?
Åtgärd: Förälder kontaktar skolskjutsplaneraren

Om eleven tillsvidare inte har behov av skolskjuts?
Åtgärd: Förälder kontaktar skolskjutsplaneraren

Ändring av skoltider, fritidsschema eller adress för hämtning och lämning?
Åtgärd vid enstaka ändring: Förälder eller skolpersonal kontaktar skolskjutsplaneraren. Ska vara tillhanda fem (5) arbetsdagar innan den ska gälla.
Åtgärd vid bestående ändring: Förälder eller skolpersonal kontaktar skolskjutsplaneraren. Ska vara tillhanda åtta (8) arbetsdagar innan den ska gälla.

Undantag: Ändring av adress till korttids/fritids/hemadress är ok att ändras av
vårdnadshavare.

Nytt läsår – information om tider
Förälder tar kontakt med Beställningscentralen veckan innan skolstart.

Ta med kompis/cykel
Nej.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: