Omsorg och stöd

Stöd till familjer, vuxna, barn och unga

Här hittar du information om den hjälp och stöd som finns att få för familjer, vuxna, barn och unga.

Äldreomsorg, hemtjänst och mötesplatser

Boende för äldre, mötesplatser och aktiviteter, hemvård, matsedlar

Överförmyndare och god man

Överförmyndarnämnden i Lidköping ingår i organisationen Överförmyndare Västra Skaraborg tillsammans med Essunga, Grästorp, Götene, Skara, Vara och Karlsborg.

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Här hittar du information om ekonomiskt stöd och rådgivning samt konsumentvägledning.

Missbruk och våld

Information om stöd och hjälp till dig som lever med missbruk, beroende eller våld i nära relationer.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Använd vår steg för steg-guide för att läsa om hur färdtjänst fungerar.

Arbetsmarknadsenheten

Vi finns till för de som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, är arbetssökande och/eller ny i Sverige och i behov av att utveckla svenska språket.

Funktionsnedsättning

Information om stöd och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Hälso- och sjukvård

Vi erbjuder hälso- och sjukvård som utgår från individens behov. Du som får stöd av oss ska känna delaktighet och trygghet. I Lidköping arbetar vi gemensamt för att skapa en hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning är att göra om och anpassa bostaden individuellt. Detta för att göra det möjligt för funktionshindrade att bo kvar i sitt hem och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Vill du hjälpa en medmänniska?

Det finns många barn, ungdomar och vuxna som är i behov av stöd från en medmänniska – exempelvis som kontaktperson, familjehem eller god man. Här kan du läsa om de olika uppdrag du kan ta hos oss.

Kundval inom daglig verksamhet enligt LSS

Kommunen kan välja att konkurrensutsätta hela eller delar av sin verksamhet. Lagen om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som gäller när myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till kunden att välja vem som ska utföra den efterfrågade tjänsten.