Personligt Ombud i Lidköping, Skara och Götene kommun

Personligt ombud (PO) är ett frivilligt, kostnadsfritt stöd som vänder sig till människor med långvariga och omfattande psykiska funktionsnedsättningar.

Vem kan få stöd och hjälp av PO?

Den psykiska funktionsnedsättningens grad och omfattning avgör om en person ska få personligt ombud, inte diagnosen. Stöd och hjälp av personligt ombud erbjuds personer med:

 • psykisk funktionsnedsättning och sociala svårigheter
 • psykisk funktionsnedsättning, där personen inte kan tillvarata sina rättigheter när det gäller vård, stöd och service
 • psykisk funktionsnedsättning och svårigheter med myndighetskontakter.

Hur ser arbetsmetoden ut?

När behov av personligt ombud konstaterats inleds en förtroendefull kontakt i den miljö som individen själv önskar. Vi utgår från klientens önskemål och behov, och vår enda uppdragsgivare är klienten själv. Det är vår uppgift att:

 • tillsammans med individen identifiera behovet av vård, stöd och service
 • samordna olika stödinsatser
 • bistå i kontakt med myndigheter
 • se till att klienten får sina lagliga rättigheter tillgodosedda.

Vilka attityder och förhållningssätt gäller?

Klienten bestämmer själv. Ombudet finns där som ett stöd till funktionsnedsatta med resurser för att nå egna mål. Viktiga förhållningssätt för våra personliga ombud är:

 • Personkontinuitet – samma ombud över tid
 • Långsiktighet och tålamod – en grund för att nå resultat i arbetet
 • Nära relation – vi lär känna klienten och skapar en förtroendefull relation innan mål formuleras och förändring påbörjas
 • Vi arbetar i klientens naturliga miljöer, bland annat genom hembesök
 • Vi arbetar flexibelt i nuet – klientens unika behov, aktuella funktionsnivå och hälsotillstånd är vår utgångspunkt.

Kontakta oss

Du når oss måndag till fredag kl. 8–17.

Personliga ombud

Ywonne Brunkow
Mobil: 0733-915 917
E-post: ywonne.brunkow@lidkoping.se

Per-Ola Persson
Mobil: 0733-915 918
E-post: per-ola.persson@lidkoping.se

Martina Karlsson
Mobil: 0733-915 919
E-post: martina.karlsson@lidkoping.se

Lokaler

Lidköping: Sockerbruket, Sockerbruksgatan 1
Skara: Skaraborgsgatan 35
Götene: Centrumhuset

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: