Avfall och farligt avfall

Här hittar du mer information om avfall och farligt avfall.

Förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall

En förutsättning för att få en längre hämtningsintervall är att allt köksavfall komposteras i en godkänd typ av kompost. Om man saknar en godkänd kompost kan man anmäla en eget omhändertagande av hushållsavfall hos Miljö-Hälsa på självserviceportalen.

Kontakta renhållning för mer information om förlängt hämtningsintervall av avfallsbehållare.

Förlängt hämtningsintervall för slam

Vill man att avloppet ska tömmas vartannat år, så kan man göra en anmäla om förlängt hämtningsintervall hos Miljö-Hälsa. Förutsättningar för att få längre hämtningsintervall är att:

  • Man har en godkänd avloppsanläggning
  • Avloppet är mycket lågt belastat
  • Man har anmält eget omhändertagande av slam till Miljö-Hälsa

Farligt avfall

Farligt avfall är produkter som ger allvarliga skador på växter, djur och människor, om de kommer ut i naturen. Farligt avfall ska sorteras separat, för att sen förbrännas i en anläggning som är speciellt anpassad för att oskadliggöra giftiga ämnen.

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall ska rapportera in uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det betyder alla verksamheter där det uppstår (produceras) farligt avfall, samt alla verksamheter som:

  • transporterar farligt avfall
  • samlar in farligt avfall
  • behandlar farligt avfall
  • mäklar eller handlar med farligt avfall

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: