Snö och halka

Beredskap kring vinterväghållningen är aktiv från november till mars. Då övervakas väder och gator dygnet runt för att kunna vidta åtgärder i form av halkbekämpning och snöröjning när så behövs. Vid ett större snöoväder kan upp till 50 personer och lika många fordon snabbt rycka ut.

Vem ansvarar för vad?

Kommunen ansvarar för vägvinterhållningen av kommunala gator, cykelvägar, torg och vissa gångbanor. På övriga orter ansvarar de lokala vägföreningarna för snöröjning. Detta gäller orterna, Otterstad, Örslösa, Vinninga, Norra Härene, Saleby, Lovene och Tun.

Prioritering:

 • Gator, gång- och cykelvägar till centrum, arbetsplatser och skolor
 • Bussgator och busshållplatser
 • Genomfartsleder

Strandpromenaden plogas och sandas inte alls under vintern.

När snön sedan försvinner ligger mycket av det grus vi använder vid halkbekämpningen kvar på våra gator, trottoarer och cykelvägar. Det tar vi bort i samband med den årliga vårstädningen.

Oavsett om det finns en gångbana eller inte utanför din fastighet är det ditt ansvar att se till att det finns tillräckligt med plats för gående. Ditt ansvar är att ta bort snö och is och att sanda marken så att ingen halkar. Du måste se till att istappar och snö inte kan falla ner från din fastighet. Håll koll på taket för att förhindra olyckor.

Om det finns en rännstensbrunn utanför din fastighet ska du hålla den fri från is och snö.

På de gångbanor där våra plogbilar lägger upp snön på hela gångbanan är du som fastighetsägare inte skyldig att hålla den ren från snö. Detta kallas norrlandsplogning och innebär att snön plogas upp på vissa gångbanor inom bostadsområden. Snön läggs i huvudsak på de norra och östra sidorna. Detta görs för att solen vid den här årstiden är som starkast när den står i söder och väster. Vissa undantag från norrlandsplogningen görs i områden där det finns grönytor i direkt anslutning till gatan. Då läggs snön i första hand där.

Du kan läsa mer om detta i den så kallade Gångbaneförordningen.

För att snöröjningen ska fungera så bra som möjligt finns det flera saker som du kan hjälpa till med, allt från att parkera rätt till att beskära buskar och träd.

Tänk gärna på det här i vinter för att underlätta för snöröjningen:

 • Respektera gällande parkeringsförbud.
 • Forsla inte ut snö från din tomt eller infart på gatan.
 • Ta bort eventuell snö och is som fallit ned på gångbanan från din fastighet.
 • Håll området runt sopkärlet sandat och snö- och isfritt så att sophämtningen fungerar.
 • Beskär buskar och träd som hänger ut över gator och gångbanor.

Grus för sandning av gångbanor kan du hämta gratis på Sockerbruksgatan 15. Gruset ligger utanför grinden och kan därför hämtas dygnet runt. Sandhögen fylls endast på måndag till fredag klockan 07:00-16:00.

Saltning sker vid frosthalka, dock endast genomfartsgator och större leder.

Sandupptagningen påbörjas när all snö och is är borta från gator, cykelvägar och angränsade gräsytor. Att angränsade gräsytor måste vara snö- och isfria beror på att de städas samtidigt som sandupptagningen. Dessutom bör temperaturen hålla sig över noll grader för att minska risken för frosthalka. Sandupptagningen börjar i centrala Lidköping och fortsätter sedan i hela staden.

När snöröjs det?

Igår var det inte en gata/ cykelväg som jag kunde se plogad… varför gick inte maskinerna i skytteltrafik igår?

När vinterberedskapen aktiveras övervakar vi väder och gator dygnet runt för att kunna sätta in halkbekämpning och snöröjning. Vid ett stort snöoväder kan upp till 50 personer och lika många fordon snabbt rycka ut.

I första hand prioriteras de gång- och cykelvägar som går mot centrum och arbetsplatser /resecentrum. Målsättningen är att detta ska vara klart under de tidiga morgontimmarna. Även de större genomfartslederna plogas då.

När vi snöröjer gång- och cykelvägar görs först plogning för att göra vägen framkomlig. Därefter görs sandning för att halkbekämpa.

Hård vind kan få gruset att blåsa bort. Det kanske bara ligger kvar några enstaka gruskorn här och var. Det kan göra det svårt att uppfatta att det skett någon sandning.

Ibland uppstår något som vi kallar Vänersnö eller snökanon effekt. Detta uppstår genom att Vänern fortfarande är varm. Nordlig vind råder och kall luft suger upp fukten från Vänern och snö bildas. Denna släpps sen över land. Det kan bli väldigt mycket snö och den kan också falla lokalt i staden. Detta fenomen uppstår innan isen på Vänern lägger sig.

Snövallar utanför fastigheter

Det är ju bra att ni plogar men är det verkligen OK att lägga upp en snövall på 40 cm i porten och garageuppfarten som de gjorde i morse på Lingebackevägen. Vad jag hört så ska den snön tas med av plogaren och lägga den efter uppfarten.

Förstår att en snövall kan ställa till problem när du ska lämna din fastighet och att det kan bli mycket att skotta. Dessvärre är det du som fastighetsägare som får se till att din port och garageuppfart hålls öppen.

Vi försöker att använda så kallad snöstopp för att förhindra snövall utanför din uppfart.

Gruset på gång- och cykelvägar

Jag vill att kommunen byter ut gruset som används vid halkbekämpning av cykelvägar och gator för att det består av sylvassa sandkorn.

Lidköpings kommun använder sig i dag av ett grus som är 2/4 millimeter i storlek vid halkbekämpning. Det är ett krossat bergsmaterial som tumlats för att ta bort vassa korn och likna det mjukare naturgruset. Vi har valt att använda krossat berg då naturgrus är en ändlig resurs. Naturgruset har också stor betydelse för vattenförsörjningen. Krossat berg är ett bättre alternativ ur miljösynpunkt och fäster dessutom bättre på gång – och cykelvägar.

Att inte använda sig av naturgrus utan i stället använda sig av krossat material ingår i Sveriges övergripande miljömål som Lidköpings kommun vill vara med och bidra till.

Gator & Drift har kontakt med cykelverkstäderna och även med en referensgrupp av åretruntcyklister för att hålla sig uppdaterad. I nuläget ser vi inget behov av att byta ut gruset.

Tips för dig som vill cykla på vintern:

 • Inför vintersäsongen, se över dina däck så att de är fräscha. Gummit i däcket stelnar med tiden och blir mer känsligt för grus, kantstenar eller andra vassa kanter.
 • Vid lagning av punktering så var noga med att verkligen få bort den det som har orsakat punkteringen.
 • Byt till dubbdäck. Då minskar risken för olycka betydligt.

Snövall i korsningar

Varför lägger ni stora snöhögar mitt i en gatukorsning? Man kommer ju inte fram!!

Vid stora mängder snö är det alltid framkomligheten som prioriteras. I centrala delar av staden kan det vara svårt att hitta en plats där snön kan läggas En hög av snö läggs på en plats för att senare kunna lastas på en lastbil för at forslas bort till områden för upplag.

Vi ber om överseende om det under en tid skapar viss begränsad framkomlighet.

Snövallar på gatan (parkeringar)

Vart ska man parkera egentligen när det ligger snövallar utefter gatorna där parkeringsplatser finns?

För att vi ska kunna ploga gatorna och parkeringsrutorna utefter gatorna finns datumparkering. Den gör det möjligt att få en sida av gatan fri från fordon så att det går att snöröja gatan. Många gånger respekteras tyvärr inte datumparkeringen utan fordon står kvar utefter gatan. Det innebär att det bildas vallar av snö som inte går att få bort. Dessa vallar hindrar bilar att komma ut enkelt och det blir parkeringsrutor som inte blir plogade.

Det blir också mer arbete för dem som snöröjer då de får åka tillbaks till samma gator flera gånger för att få den snöröjd.

Vi uppmanar alla att respektera datumparkeringen då den är en förutsättning för att snöröjningen ska kunna utföras och göra det bra för kommuninvånarna.

Parkeringar

Det finns ju ingenstans att parkera längre eftersom inga parkeringar är skottade!!

Parkeringsplaster snöröjs samtidigt som andra gator. Det som kan försvåra arbetet är om det står många bilar parkerade på platsen. Vi återkommer flera gånger till parkeringsplatser för att få undan snön.

Vallar som blir där cykelväg korsar gatan

Hur har ni tänkt när ni plogar gatorna, det blir ju vallar vid varje övergångställe som man ska försöka ta sig över med barnvagnen.

När gatan plogas ska det vid varje övergångställe fällas ner ett så kallat ”snöstopp”. Detta stopp gör så att snön inte trycks ut på sidan utan följer med ett stycke längre fram. Alltså förbi övergångstället. Snön ska istället hamna i gatukanten efter övergångstället.

Om detta inte har gjorts har vi gjort ett fel och ber om ursäkt för det. Du får göra en felanmälan till oss. Ring 0510-77 00 00, eller e-post: kommun@lidkoping.se eller gå in på vår webb och gör en felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: