Förskolor och pedagogisk omsorg i egen regi

Förutom kommunala förskolor finns det i Lidköping förskolor och pedagogisk omsorg i egen regi.

Förskolor i egen regi

Förutom de kommunala förskolorna finns det i Lidköping tre förskolor i enskild regi: Montessoriförskolan Smultronstället, Länk till annan webbplats. Förskolan Broholm Länk till annan webbplats. och Svenska kyrkans förskola Pärlan Länk till annan webbplats.. Vill du veta mer eller ansöka om plats kontaktar du respektive förskola direkt.

Pedagogisk omsorg i egen regi

I Lidköping finns också pedagogisk omsorg som drivs i enskild regi; Familjedaghemmet Stubbegården, Familjedaghemmet Öråsen Länk till annan webbplats.och Familjedaghem Lövholmen Länk till annan webbplats.. Vill du veta mer eller ansöka om plats kontaktar du respektive verksamhet direkt.

Ansöka om att bedriva egen verksamhet

Enskild barnomsorg som bedrivs som ekonomisk förening i form av stiftelse, personalkooperativ eller föräldrakooperativ ska från och med den 1 juli 2009 godkännas av kommunen. Ansökan om att bedriva enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg ska lämnas skriftligt till bildningsnämnden. För att kommunen ska godkänna ansökan och besluta om driftsbidrag ska verksamheten ha god kvalitet och säkerhet samt uppfylla de krav som anges i 2:a kap. §3 i Skollagen.

Läs mer om hur du ansöker om att bedriva egen verksamhet här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se