Bekämpningsmedel

Som bekämpningsmedel räknas till exempel insektsmedel, svampmedel, ogräsmedel men också produkter som träskyddsmedel och båtbottenfärg.

Användning

Ett bekämpningsmedel som ska säljas eller användas yrkesmässigt i Sverige måste vara godkänt. Det är kemikalieinspektionen som godkänner bekämpningsmedel. Är medlet godkänt finns alltid ett registreringsnummer på förpackningen. Följ alltid de skyddsföreskrifter som anges för medlet på förpackningen.

När ett bekämpningsmedel ska godkännas för användning i Sverige klassas det i någon av följande klasser:

  • Klass 1: medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd.
  • Klass 2: medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk.
  • Klass 3: medel som får användas av var och en.

Tillstånd eller anmälan

För att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel på tomtmark vid flerfamiljshus eller inom vattenskyddsområde ansöker man om tillstånd hos Miljö-Hälsa.

För att sprida bekämpningsmedel på idrottsanläggningar, banvallar och skolgårdar ska en anmälan lämnas in till Miljö-Hälsa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: