Bygga, bo och miljö

Avfall och återvinning

Lidköping miljö och teknik AB ansvarar för att du som Lidköpingsbo kan göra dig av med hushållssopor och övrigt avfall på ett så effektivt och miljöriktigt sätt som möjligt..

Vatten och avlopp

Lidköping miljö och teknik AB ansvarar för rent dricksvatten och säker avloppsrening. Samt förvaltar och utvecklar ledningsnätet i egen regi och tillsammans med föreningar på landsbygden.

Bredband och fiberanslutning

Lidköping miljö och teknik AB förvaltar och bygger stadsnätet i kommunen. Det sker i egen regi men även tillsammans med VA-föreningar och fiberföreningar.

Elnät och elförsörning

Lidköping elnät AB ansvarar för elnätet i Lidköpings kommun. Vi bygger, äger, underhåller och sköter servicen på elnätet.

Miljö, hälsoskydd och hållbarhet

Vi jobbar för att vara en hållbar kommun. Sedan 2011 har vi ett politiskt utskott för att driva miljö- och hållbarhetsarbetet. Det kallas hållbarhetsutskottet. Vårt hållbarhetsarbete har genom åren uppmärksammats på många sätt.

Boende, bostäder och tomter

Lidköping växer och behöver växa mer. Det ska beredas plats för nya hem, företagsamhet och en meningsfull fritid. Det är fler och fler som upptäcker hur trevlig vår stad är och inflyttningskurvan går stadigt årligen uppåt

Trafik, gator och resande

Att cykla i Lidköping, färdtjänst, riksfärdtjänst, gator, vägar, hållbart resande, kollektivtrafiken, parkering, snö, halka och torghandel.

Bygga nytt, ändra eller riva

Steg för steg-guide om hur byggprocessen går till, när behöver du bygglov, nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll.

Lidköping växer

Det byggs och planeras som aldrig förr. Nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur tar form och behovet av mark är stort. Utvecklingen kräver en långsiktig plan och det har Lidköping.

Stadsplanering och utveckling

Strategisk bostadsplanering, aktuella byggnationer, stadskärnan utvecklas och kommunens översiktsplan.

Felanmälan och Driftinformation

Information om Lidköpings kommuns tjänster för hantering av felanmälan och driftinformation.

Lidköping Energi

Producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och hetvatten i tätorten. Bolaget utför en miljötjänst genom energiåtervinning av avfall.

Västra och östra hamnen

På vår delwebb Lidköping växer kan du ta del av information kring Lidköpings hamnar, dess verksamheter och utveckling.

Framtidens Framnäs

På vår delwebb Lidköping växer kan du ta del av allt som pågår och planeras i Framnäsområdet. Läs om nytt badhus, ny strandpromenad och planering av bostäder.

Nytt badhus

Ett badhus är så mycket. Det är fantastiska fritidsanläggningar för lek, kunskap, gemenskap, friskvård, motion och träning - kort sagt en mötesplats för alla åldrar. Läs mer om detta projekt på vår delwebb Lidköping växer.

Temalekplats vid Nya Stadens torg

Där sommarlekplatsen stått tidigare, vid Torgbrons brofäste vid Särnmarkspumpen, ligger nu den snart färdiga temalekplatsen. Fokus är att Lidköpings historia och rika kulturella arv ska genomsyra utformningen.

Julresan i Lidköping

För att göra Lidköpings centrum ännu mysigare har Lidköpings kommun i år investerat i stämningsskapande ljusinstallationer.