Trafik, gator och resande

Cykla i Lidköping

Cykeln är ett helt oslagbart transportmedel ur miljösynpunkt. När vi cyklar minskar vi både de lokala och globala miljöproblemen.

Elsparkcykel

Det finns möjlighet att hyra elsparkcyklar i Lidköpings stadskärna.

Forskningsprojekt om aktiva transporter i Skaraborg

Dela med dig av dina aktiva transporter i en intervju- och enkätstudie - ett forskningsprojekt om aktiva transporter i Skaraborg.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Använd vår steg för steg-guide här nedan för att läsa om hur färdtjänst fungerar.

Gator och vägar

Alla gator i Lidköpings centralort, Filsbäck, Gillstad och Järpås sköts av Lidköpings kommun. Trafikverket sköter allmänna vägar utanför Lidköpings centralort.

Hållbart resande

Att se över dina resvanor är en god investering, mer än bara ekonomiskt. Om du cyklar eller går släpper du inte ut avgaser. Du slipper också parkeringsavgifter. Men framförallt mår du bättre.

Kollektivtrafik

Information om seniorbiljett, närtrafik och flextrafik.

Lidköping Airport

Lidköping/Hovby Flygplats AB uppgift är att bedriva flygverksamhet samt verka för flygets utveckling. I verksamheten ingår även förvaltning av byggnader och markanläggningar på flygplatsen.

Parkering

Inom Lidköpings centrum finns 2 400 allmänna parkeringsplatser. På många av dem kan du parkera gratis men på 466 stycken är det avgift.

Snö och halka

När vinterberedskapen aktiveras övervakar vi väder och gator dygnet runt för att kunna sätta in halkbekämpning och snöröjning. Vid ett stort snöoväder kan upp till 50 personer och lika många fordon snabbt rycka ut.

Torghandel och allmän plats

På onsdagar och lördagar fylls det stora Nya Stadens Torg med torghandlare och besökare. Här finner du information om regler och villkor för att sälja under torgdagarna.