Hjälp till dig som förälder

Om du som förälder behöver stöd och hjälp i din föräldraroll eller för dina barn så finns det olika vägar att gå.

Om du som förälder behöver stöd och hjälp kan du vända dig till:

Ibland hamnar man i kniviga situationer och negativa mönster som förälder, man tycker att man prövat allt och fantasin och orken tryter. Då kan det vara skönt att prata med någon utifrån som kan lyssna, vägleda, ge råd och kunskap. Föräldrastöd i Lidköpings kommun ger dig som förälder samtal och föräldrakurser enskilt, digitalt och i grupp.

Här kan du läsa mer om föräldrastöd

Källan erbjuder föräldrastöd till föräldrar med barn/ungdomar 6-18 år.

Här kan du läsa mer om Källan

Telefon 0510-77 10 18, måndagar 08:00-09:00.

Genom våra föräldrakurser kan du få hjälp att utveckla ditt föräldraskap och stärka din relation med ditt barn/ungdom.

  • Trygghetscirkelns föräldraskap - för dig som vårdnadshavare med barn från 0-5 år.
  • ABC - för dig som vårdnadshavare med barn från 6-11 år.
  • Komet - för dig som vårdnadshavare med barn/ungdomar från 12-18 år.

Läs mer om föräldrakurser

TRYGGVE- gruppverksamhet för barn och ungdomar

Du som har en förälder som berusar sig på alkohol, tabletter eller narkotika. Du är inte ensam, det finns hjälp och stöd!

Läs mer om Tryggve här.

Här kan du läsa mer om samarbetssamtal.

För rådgivning, vänd er till:

Familjerätten, Telefon 0510-77 04 63, mån-ons och fredag kl. 08:00-09:30

På familjerådgivningen arbetar vi med samtalsstöd och bearbetning vid svårigheter och kriser i nära relationer. Vi som arbetar här är socionomer med psykologisk vidareutbildning särskilt inriktad på relationer.

Läs mer om familjerådgivning här.

Om du som ungdom behöver stöd och hjälp kan du vända dig till:

Vi fältsekreterare är till för att stötta och hjälpa ungdomar som behöver det, för vi vet att alla har det tufft i livet ibland och vi vet också att det kan vara svårt att veta var man kan vända sig om man vill ha hjälp. Till oss får man vända sig med vad som helst, stort eller smått, och vi lovar att hjälpa till. Kan vi inte hjälpa till så vet vi garanterat vem som kan det!

Läs mer om fältsekreterare här.

Du som ännu inte fyllt 25, oavsett kön och sexuell läggning/identitet är välkommen hit!

Till oss kan du komma om du behöver hjälp, stödsamtal, har funderingar kring kroppen, preventivmedel, tester, relationer, sexualitet, cellprov och mycket annat. Inga frågor är för små eller för stora! All personal har tystnadsplikt .

Läs mer om ungdomsmottagning här. Länk till annan webbplats.

Vissa typer av hjälp kan du inte få utan att det först görs en utredning av en socialsekreterare:

Familjebehandling är hjälp som kan beviljas av socialsekreterare efter utredning av barnets/ungdomens behov. Hjälpen riktar sig till såväl familjer med mindre bekymmer som till de familjer där det finns en omfattande oro och risk för negativ utveckling.

Familjebehandlare och familj kommer överens om hur man skall arbeta tillsammans för att nå önskad förändring. Är du intresserad av mer information kring olika typer av familjebehandling?

Läs mer om familjebehandling här.

Kontaktperson är ett en extra vuxen som framför allt är tänkt att vara stöd mot ungdomar. Kontaktpersonen ska kunna hjälpa den unge att knyta kontakt med någon förening eller vara ett stöd i att ta kontakt med andra instanser i samhället.

Vissa barn kan behöva kontakt med en familj utanför sin egna, oftast beroende på att deras förälder är ensam vuxen och har ett obefintligt eller mycket begränsat nätverk, en så kallad kontaktfamilj. En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till den egna familjen. Detta innebär oftast att barnet kommer till kontaktfamiljen en helg i månaden eller en eftermiddag i veckan.

Mer information om kontaktfamilj finns här.

Familjehem:

Läs mer om familjehem här

Institutionsplacering:

Det kan bli aktuellt för en ungdom att vistas på institution under en period i livet då det absolut inte fungerar att bo hemma längre. Det handlar då om att ungdomen behöver skyddas från att fortsätta vistas i mycket destruktiva miljöer där det förekommer missbruk eller kriminalitet. Föräldrarna klarar inte av situationen, inte ens med hjälp och stöd från socialtjänstens sida. Det görs alltid försök att tillsammans med ungdomen och föräldrarna att hitta lösningar så att det så att en placering inte skall vara nödvändig. Men om det inte går, utan placering är enda lösningen, så jobbar socialtjänsten aktivt för att ungdomen skall få komma tillbaka hem igen, bland annat erbjuds föräldrarna ett massivt stöd för att klara av situationen igen.

Efter att en utredning är avslutad så kan man komma överens med sin socialsekreterare om att fortsätta ha en viss kontakt för att ha någon att prata med. Den här sortens stöd följs upp och avslutas beroende på hur man kommit överens om och har alltså inga fasta tidsgränser.

Trappan är individuella stödjande samtal med barn och ungdomar som upplevt våld i sin familj. Här ges barnet/ungdomen möjlighet att prata om sina upplevelser av vad som hänt i familjen.

Är du under 18 år så görs, med vissa undantag, utredningen tillsammans med dina föräldrar.

För att få detta stöd behöver du göra en ansökan

Vill du göra en ansökan är det enklast är om du ringer mottagningstelefonen på telefonnummer 0510-77 19 28. Ansökan kan bara göras av vårdnadshavare eller ungdom/barn. Gör man en ansökan inleder socialtjänsten alltid en utredning. Mer information om utredningar kan ni hitta på kollpasoc.se Länk till annan webbplats.

På mottagningstelefonen kan du även få rådgivning inför en ansökan eller anmälan. När man kontaktar socialtjänsten kan man välja att vara anonym, viktigt då att inte uppge vad man heter i kontakten.

Mer information om anmälan gällande oro för barn hittar ni här: Oro för barn - orosanmälan - Lidköpings kommun (lidkoping.se)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se