Skolval/skolbyte

Här kan du läsa om vad som gäller inför olika skolval/skolbyte. Det kan handla om att välja förskoleklass till ditt barn eller om du har ett barn som fått information om 7-9 skolorna. Här finns också information för dig som vill byta skola eller som är på väg att flytta till Lidköping.

Här kan du läsa regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola.

I e-tjänsten för skolval/skolbyte loggar du in med e-legitimation. Om du inte har möjlighet till detta så hör du av dig till Kontaktcenter 0510-77 00 00.

Om eleven har två vårdnadshavare så behöver dessa vara överens om ett skolval/skolbyte. Den ena vårdnadshavaren ansöker om skolvalet/skolbytet och den andra bekräftar.

Är eleven bosatt i annan kommun?

Om eleven eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i annan kommun behöver du kontakta Lidköpings kommun innan du gör ansökan.

Skriv sedan på ansökan (under extra information) om eleven kommer folkbokföras här i Lidköping vid önskad start eller inte. Om eleven inte kommer att folkbokföras i Lidköpings kommun, ange de särskilda skäl som gör att du söker plats här.

Inför skolvalet till förskoleklass och åk 7 uppmanas alla elever att göra ett aktivt skolval. Om eleven redan har en skolplacering på en fristående skola, exempelvis Broholmskolan, eller på en skola i en annan kommun och därför inte önskar delta i skolvalet måste ni meddela detta till Lidköpings kommun genom att höra av er till Kontaktcenter på telefon 0510-77 00 00.

I slutet av höstterminen får du informtaion om start av förskoleklass inför nästa läsår. Alla ska göra ett aktivt skolval.

Har ditt barn fått plats på annan skola?

Har ditt barn fått plats på en friskola eller en skola utanför Lidköpings kommun? Då vill vi att du meddelar oss, genom att kontakta Kundcenter på 0510-77 00 00, att du avstår skolval. Detta önskar vi att ni gör i samband med att ni mottagit information om val till förskoleklass.

Förskoleklassen är obligatorisk

Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn i Sverige. Skolplikten gäller från och med det år barnen fyller sex år och alla måste gå i skolan i minst tio år.

Du hittar e-tjänsten under fliken Skolvalsansökan.

Sista ansökningsdag

Datum för sista ansökningsdag finns angivet i erbjudandet som barnens vårdnadshavare får.

Har ni behov av fritidsplats?

Har ditt barn idag plats i förskola i kommunens regi, avslutas platsen automatiskt den 31 juli om ni inte säger upp platsen tidigare. Tänk på att det är en månads uppsägningstid. Behöver ni fritidsplats i samband med skolstart behöver ni ansöka om detta. Ansökan om fritidshem bör göras innan 31 mars. Detta gäller inte vår dygnet-runt-öppna verksamhet Gröna Fyren.

I slutet av året i årskurs sex får eleverna information om kommunens 7-9-skolor. En elev som vid tidpunkten för skolvalet har en placering på F-6 skola i den önskade högstadieskolans skolutvecklingsområde ges därför företräde till en placering på den högstadieskolan.

Upptagningsområden

Dalängskolan

Elever från Otterstad skola, Örslösa skola, Tuns skola, Stenportskolan, Stenhammarskolan, Sjölunda skola

Fredriksdalskolan

Elever från Vinningaskolan, Wennerbergskolan, Lidåkerskolan, Östbyskolan

Rudenschöldskolan

Elever från Månesköldskolan, Råda skola, Järpås skola, Salebyskolan, Lilleskogs skola

Går du på Broholmskolan eller på en skola utanför Lidköpings kommun?

Elever som höstterminen årskurs 6 är folkbokförda i Lidköpings kommun, oavsett om de går på skolenheter i Lidköpings kommun eller ej, bjuds in till skolvalet inför årskurs 7. Om eleven redan har en skolplacering inför årskurs 7 på en fristående skola, exempelvis Broholmskolan, eller på en skola i en annan kommun och därför inte önskar delta i skolvalet måste ni meddela detta till oss genom att kontakta Kundcenter på 0510-77 00 00.

Elever folkbokförda i annan kommun

Vårdnadshavare till elever som är folkbokförda i annan kommun men som önskar gå i Lidköpings kommun i årskurs 7-9 måste göra en ansökan. Det här gäller även om eleven idag går i årskurs 6 på en skola i Lidköpings kommun. Om eleven eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i annan kommun behöver du kontakta Lidköpings kommun innan du gör ansökan.

Varje skola försöker tillgodose alla förstahandsval. Blir ni tilldelade skolan enligt önskemål får ni ett meddelande via e-post om detta. Har vi inte möjlighet att tillgodose ert önskemål om skola får ni ett skriftligt beslut via post.

Börja förskoleklass ett år senare

I vissa fall kan det vara möjligt för ett barn att få börja i förskoleklass ett år senare. Skolplikten kan skjutas upp ett år om du som vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. Det är Bildningsnämnden som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn. Om du önskar att din sexåring ska börja förskoleklass ett år senare, tar du kontakt med Lidköpings kommun.

Därefter kan vårdnadshavaren välja om barnet ska börja förskoleklass vid 7 års ålder eller gå direkt till årskurs 1 i grundskolan vid 7 års ålder.

Börja grundskolan ett år tidigare

Du som vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om att ditt barn ska börja årskurs 1 redan vid sex års ålder och därmed hoppa över förskoleklassen. Det är rektor på den skola du önskar att ditt barn ska gå som gör bedömningen om barnet har förutsättningar att hoppa över förskoleklassen. Om du önskar att din sexåring ska börja årskurs 1, tar du kontakt med ansvarig rektor som kan svara på dina frågor och göra en bedömning av förutsättningarna.

Anpassad grundskola är en möjlighet för barn som har en intellektuell funktionsnedsättning och i en skolformsutredning bedömts kunna gå i anpassad grundskola.

Skolformsutredningen ger ett underlag för att bedöma om eleven hör till anpassad grundskolans målgrupp. Utredningen består av en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning. Om ni har frågor om skolformsutredning ta i första hand kontakt med rektor på ert barns förskola.

I den anpassade grundskolan finns ingen förskoleklass utan den börjar från årskurs 1. Den anpassade grundskolan är precis som grundskolan 9-årig.

Vill du veta mer om grundsärskolan eller hitta kontaktuppgifter läser du här.

Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elever i förskoleklass till och med årskurs nio och anpassad grundskola.

Vill du veta mer om skolskjuts läser du här.

Upptagningsområden

På kartan kan du se upptagningsområden för grund- och högstadieskola. Välj Barn & Utbildning i menyn och sedan vilket upptagningsområde du vill se. Klicka på pilen och ögat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se