Din sökning grundskola gav 14 träffar

 • Olycksfallsförsäkring

  Olycksfallsförsäkring Lidköpings kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring. Försäkringen gäller olycksfall Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat barn och ungdomar 0-18 år, folkbokförda i kommunen

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Olycksfallsförsäkring

 • Skolval

  grundskola. Skolformsutredningen ger ett underlag för att bedöma om eleven hör till anpassad grundskolans målgrupp. Utredningen består av en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Skolval

 • Specialskolan

  Specialskolan Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Specialskolan

 • Starta enskild verksamhet

  krav som finns i skollagen. Vid kvalitetsbedömningen tas hänsyn till förskolans reviderade läroplan, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt skolverkets allmänna råd

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Starta enskild verksamhet

 • Särskilt stöd

  Särskilt stöd För att alla barn och elever ska ha möjlighet att nå utbildningens mål kan det finnas behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar och särskilt stöd i grundskolan

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Stöd och hälsa i skolan / Särskilt stöd

 • Måltider i förskolor, skolor och gymnasium

  grundskola och gymnasium för specialkost av medicinska skäl. För att maten ska vara säker för alla, behöver vi säkerställa att specialkost är kopplat till rätt behov. Vilka specialkoster erbjuder

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Måltider i förskolor, skolor och gymnasium

 • Samtalgrupp - Problematisk skolfrånvaro

  Samtalgrupp - Problematisk skolfrånvaro Samtalsgrupp för dig som har barn med problematisk skolfrånvaro. Vi samtalar utifrån de utmaningar ni står inför och utbyter tankar och erfarenheter som kan föra er framåt. Teman tas upp utifrån gruppens

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Samtalgrupp - Problematisk skolfrånvaro

 • Timavlönad Sektor bildning

  Timavlönad Sektor bildning Bemanningspoolen rekryterar vikarier till alla Sektor bildnings verksamheter som förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och dygnet runt-öppen-verksamhet

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Jobba hos oss - lediga jobb / Lediga jobb / Timavlönad Sektor bildning

 • Grundskola och anpassad grundskola

  Grundskola och anpassad grundskola

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Grundskola och anpassad grundskola

 • Modersmålsundervisning

  och kulturen i Sverige. Läs mer om förberedelseklass Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk är ett ämne i grundskolan för elever med annat modersmål än svenska. Svenska som andraspråk har en egen kursplan

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Modersmålsundervisning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se