Aktiviteter i projektet

Här kan du ta del av de aktiviteter som hittills har gjorts och planeras att genomföras i platsvarumärkesarbetet.

Januari

Planering - organisation

Genomgång av befintliga rapporter och undersökningar för att göra en nulägesanalys

Februari

Förberedelser inför undersökningar

Mars

Pressmeddelande Platsvarumärket ska stärka bilden av Lidköping (notified.com) Länk till annan webbplats.

April

Lokal attitydundersökning

Nationell attitydundersökning

26 april projektpresentation för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Maj

11 maj projektpresentation för VD-gruppen för de kommunala bolagen

16-17 maj Vad är Lidköping för dig? - Fokusgrupper med deltagare från förenings- och näringsliv

23 maj introduktion platsutvecklare - kommunala tjänstepersoner

Juni

2 juni föreläsning och workshop för platsutvecklare. Tema: platsutveckling med koppling till platsvarumärke.

Juli-Augusti

Vecka 31-33 feriearbetare arbetade med det unga perspektivet kring platsvarumärke och platsutveckling.

29 augusti digital återkoppling till förenings- och näringsliv.

Kommande aktiviteter

12 september uppstart för referensgrupp.

13 september workshop del 2 för platsutvecklare.

13-14 september nätverksträff i Lidköping för svenska platsmarknadsförare.

Workshop för fastighetsägare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: