Pris för hållbar utveckling

Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling delas ut årligen. Det går till ett företag och en förening som har gjort något särskilt för hållbar utveckling. Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete genom en prissumma på 20 000 kronor vardera till en förening och ett företag.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling handlar om att uppfylla människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

 • Social hållbarhet är målet med hållbarhetsarbetet. Det handlar om oss människor. Om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla.
 • Miljömässig hållbarhet utgör de av naturen givna gränserna för att bygga ett hållbart samhälle. Dessa gränser handlar om resursanvändning, klimatpåverkan och annan miljöbelastning.
 • Ekonomisk hållbarhet är medlet för att skapa ett hållbart samhälle både på kort och på lång sikt. Ekonomisk hållbarhet handlar om hushållning med ekonomiska, materiella och mänskliga resurser.

Nominera/sök priset

Vi tar emot förslag på föreningar och företag som under året gjort något särskilt för hållbar utveckling. Vem som helst kan lämna in förslag med motivering. Du kan självklart föreslå din egen förening eller företag.

Under våren kan du nominera föreningar och under hösten företag på den här sidan.

Vinnarna utses av en jury som består av kommunens miljö- och klimatutskott. Priserna delas ut i samband med nationaldagsfirandet (föreningspriset) respektive Lidköpingsgalan (företagspriset).

Vilka kriterier gäller?

Juryn gör en helhetsbedömning av förslagen utifrån:

 • Social hållbarhet
 • Miljömässig hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet
 • Långsiktighet
 • Förebild för andra

Det är viktigt att ge en bra beskrivning av det föreningen eller företaget gjort för social, miljömässig och/eller ekonomisk hållbarhet och ge en bra motivering till varför just den föreningen eller företaget ska få priset.

Tidigare vinnare

Föreningspriset

 • Vinnare 2019: Filsbäcks intresseförening
 • Hedersomnämnande: Team Kroppslabbet
 • Vinnare 2018: Lidköpings biodlareförening
 • Hedersomnämnande: Röda korset i Lidköping
 • Vinnare 2017: Lidköpings dataförening
 • Hedersomnämnande 2017: Trässbergs bollklubb
 • Vinnare 2016: Tunbygdens intresseförening
 • Hedersomnämnanden 2016: Lidköping – barnens stad och Lidköpings biodlarförening
 • Vinnare 2015: Studiefrämjandets verksamhet för utsatta grupper i Lidköping
 • Hedersomnämnanden 2015: Lidköpings ridklubb och Lidköpings vävstugeförening.

Företagspriset

 • Vinnare 2019: Gideon Jungblom
 • Hedersomnämnanden 2019: LINK arkitektur och Lottas tapetseri
 • Vinnare 2018: Skomakare Davidson
 • Vinnare 2017: Tvättmäster
 • Hedersomnämnanden 2017: ICA Hjertbergs
 • Vinnare 2016: Bildelslagret i Lidköping
 • Hedersomnämnanden 2016: Inquire AB och Jordnära miljökonsult AB
 • Vinnare 2015: Västra Kållandsö VA Ekonomiska Förening
 • Hedersomnämnande 2015: Närebo Agro-Garden AB
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se