Din sökning hållbarhet gav 12 träffar

 • Att ändra en detaljplan

  Att ändra en detaljplan Den som tänkt göra något som kräver att en ny detaljplan behöver tas fram, ska begära ett planbesked. Samma gäller om en befintlig detaljplan behöver ändras eller upphävas. Planbeskedet är ett besked om kommunen är beredd att

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Detaljplanering / Att ändra en detaljplan

 • Se förslaget här på ny stadsutvecklingsplan

  Stadsutvecklingsplan – En fördjupad översiktsplan för staden Lidköping Stadsutvecklingsplanen antogs av kommunfullmäktige 28 mars 2022. Nedan finner du alla handlingar kopplade till den. Planhandlingar Här hittar du planförslaget Protokollsutdrag med

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utveckling / Stadsutvecklingsplanen / Se förslaget här på ny stadsutvecklingsplan

 • Tidplan

  Tidplan Samhällsbyggnad har ett politiskt uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Lidköping stad, en stadsutvecklingsplan, med tidsperspektiv mot år 2050. På denna sida kan du följa det arbetet. Projektet pågår mellan 2019-2022

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utveckling / Stadsutvecklingsplanen / Tidplan

 • Hållbarhetsprogram för Lidköpings kommun

  Hållbarhetsprogram för Lidköpings kommun Nu har Lidköpings kommun för första gången ett styrdokument som samlar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det är framtaget för att väva ihop

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Hållbarhetsprogram för Lidköpings kommun

 • Våra klimatlöften

  Klimat 2030 - våra klimatlöften Lidköpings kommun står bakom satsningen Klimat 2030. Tillsammans med de övriga kommunerna i Västra Götaland ska vi nu öka takten i klimatarbetet för att nå huvudmålet den västsvenska ekonomin ska bli fossiloberoende år

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Våra klimatlöften

 • Biltvätt

  Biltvätt Om du tvättar bilen på hårdgjord yta rinner det förorenade vattnet ut i dagvattensystemet vidare orenat ut i vattendrag, sjöar och hav där det kan störa växt- och djurlivet. Rengöringsmedel som används till biltvätt innehåller ämnen som

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Biltvätt

 • Miljö-Hälsa

  Miljö- och hälsoskydd Miljö - Hälsa Miljö-Hälsa kontrollerar efterlevnaden av regler och bestämmelser i främst miljöbalken och livsmedelslag så kallad myndighetsutövning. Miljö-Hälsa följer utvecklingen i kommunen, deltar i samhällsplaneringen och

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö- och hälsoskydd / Miljö-Hälsa

 • Måltider i förskolor, skolor och gymnasium

  Måltider i förskolor, skolor och gymnasium Inom Lidköpings kommun tillagas 4 000 portioner varje dag. Vi vill att alla barn och ungdomar ska känna matglädje och mår bra av maten som vi serverar. Matsedel Oavsett vilken skola du går på så ska maten

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Måltider i förskolor, skolor och gymnasium

 • Vår vision, mål och värdegrund

  Vår vision, mål och värdegrund Kommunens vision är: Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun. Vi vill att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping. Därför har

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Om kommunen / Vår vision, mål och värdegrund

 • Pris för hållbar utveckling

  människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Social hållbarhet är målet med hållbarhetsarbetet. Det handlar om oss människor. Om delaktighet, hälsa

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Bidrag och stipendier / Pris för hållbar utveckling

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se