Sektor social välfärds värdegrund

Hos oss i Sektor social välfärd är vi måna om vår värdegrund. Vårt gemensamma synsätt genomsyrar alla verksamheter. Värdegrunden kan liknas vid det ankare som ser till att innehållet i verksamheten består – även när det stormar.

Vår utgångspunkt är alla människors lika värde. Vi har ett helhetsperspektiv i vårt arbete och sätter människan i centrum. Vi tror på den enskildes förmåga att ta eget ansvar för sin livssituation. Varje människas rätt att få ta detta ansvar inskränks bara av hänsynen till andras rätt och skydd.

Värdegrunden ska ge alla möjlighet att leva efter sin identitet och personlighet så att man upplever att man har ett värdigt liv och möjlighet att känna välbefinnande.

 • Du ska känna dig trygg och nöjd med det stöd vi ger
 • Du ska ha ett avgörande inflytande över den hjälp du får
 • Du ska få en god vård och omsorg oberoende av var du bor
 • Du ska känna att det stöd och den vård du får tar hänsyn till hela din livssituation
 • Du ska ha tillgång till god information
 • Du ska få veta vart du vänder dig om du inte är nöjd med det stöd och den hjälp du får
 • Alla som är anhöriga ska känna att de får det stöd de behöver

 • Varje individ vill leva ett aktivt och oberoende liv
 • Äldre och deras anhöriga ska mötas med respekt och värdighet
 • Äldres livserfarenhet ska ses som en tillgång
 • Den enskildes och anhörigas situation är vår utgångspunkt
 • Anhörigas kunskaper om den enskilde ses som en tillgång och uppskattas
 • Informationen anpassas efter behov och förutsättningar att ta del av den
 • Behov och önskemål vid vård i livets slut uppmärksammas särskilt
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se