Starta enskild verksamhet

Här kan du läsa mer om hur du startar en fristående förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg eller skola.

Verksamheten ska ha god kvalitet och säkerhet och uppfylla ett antal krav som finns i skollagen.

Vid kvalitetsbedömningen tas hänsyn till förskolans reviderade läroplan, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg.

Kraven finns främst i lagens 2a, 8e, 4e och 26e kapitel vad gäller förskola. För pedagogisk omsorg finns kraven nedtecknade främst i 25e och 8e kapitlet.

Ansökan

Av ansökan ska framgå:

  • Mål, inriktning och värdegrund
  • lokalisering och lokaldisposition
  • planerad organisation
  • platsantal och åldersgrupper
  • personal och kompetensnivå
  • övriga handlingar du anser viktiga för nämndens beslut

Beslut

Beslut fattas av bildningsnämnden. Om en enskild huvudman avser att bedriva flera verksamheter ska särskilt beslut om rätt till bidrag fattas för varje verksamhet.

Ny ansökan

Beslut om rätt till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år. Därefter krävs en ny ansökan om rätt till bidrag. Ett beslut om rätt till bidrag förutsätter att en verksamhet pågår löpande. Nämnden avslutar rätt till bidrag efter ett år om inga barn registrerats på förvaltningen och inga andra kommuner ger verksamheten bidrag för inskrivna barn. Ny ansökan om rätt till bidrag krävs vid byte av huvudman, byte av lokal eller flytt av verksamheten inom en fastighet eller andra förändringar i verksamhet som bedöms väsentliga.

Avveckling av verksamhet

Huvudmannen ska omgående meddela Sektor bildning om avveckling planeras. Kommunen har ingen skyldighet att med förtur ta över barnen till kommunal verksamhet.

Det är kommunens uppdrag att göra tillsyn på enskild verksamhet. Tillsynerna ska ske regelbundet minst vartannat år. Kommunen har också rätt att göra oanmälda besök.

Du kan läsa mer om detta här i skollagens 4e kapitel. Länk till annan webbplats.

Ansökan om att få starta en ny fristående grundskola eller en utökning av verksamheten ska göras hos Skolinspektionen. Ett godkänt beslut hos Skolinspektionen medför att den fristående grundskolan har rätt till kommunalt bidrag för verksamheten.

Här kan du läs mer om det. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se