Fakturafrågor

Vet du vem du ska prata med om du fått faktura från Lidköpings kommun?

Moms, bankgiro och organisationsnummer

Moms: SE212000169401
Bankgiro: 986-5593
Organisationsnummer: 212000-1694

Elnätsfakturor

Kundtjänst Lidköping Elnät telefon: 0510–77 11 30

Vatten- och avloppsavgifter

Kontaktcenter telefon: 0510-77 00 00

Renhållningsavgifter

Kundtjänst Renhållningen telefon: 0510-77 00 75

Alla övriga fakturor

Marina Wennerdahl telefon: 0510- 77 08 87

Kontakta din bank om du har frågor om e-fakturor (elektroniska fakturor).

Skicka fakturor till Lidköpings kommun

Vi vill att våra leverantörer skickar elektroniska fakturor (e-fakturor) till oss.
Det är för att göra hanteringen av leverantörsfakturor mer effektiv, snabbare och säkrare. Från 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura, även i våra upphandlingar har vi sedan en tid ställt krav på elektronisk faktura.

En elektronisk faktura innebär inte att skicka fakturan via mail eller PDF utan fakturan ska vara utfärdad enligt formatet SVE.länk till annan webbplats

Kommunen har samarbete med systemleverantör som har olika lösningar på att skicka e-faktura, beroende på organisationens storlek och fakturasystem.
Om du inte redan har eller vill investera i någon programvara finns en tjänst där man kostnadsfritt kan registrera sina fakturor manuellt.

Mer information om olika lösningar att skicka e-fakturalänk till annan webbplats

Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp.

Organisationsnummer: 212000-1694
Lidköpings kommuns GLN-nummer är: 7381020670002
Fakturor till Lidköpings Elnät har GLN-nummer: 7381020670026
Vår VAN-operatör är Inexchange Factorum AB
Förfrågan vid uppsättning av anslutning skickas till redovisningsenheten@lidkoping.se

Obligatorisk fakturareferens

Alla leverantörsfakturor som kommer in till kommunen ska innehålla en giltig fakturareferens enligt formatet ZL+6 bokstäver eller ZL+ en bokstavs- och sifferkombination. Referensen lämnas vid beställningstillfället.

Pappersfaktura, i undantagsfall

Har du som leverantör i dagsläget inte möjlighet att skicka din faktura elektroniskt ska du ange fakturaadress:
Lidköpings kommun
Leverantörsfakturor
Box 623
531 16 LIDKÖPING vid Vänern

Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan. Kopior och reklam får inte bifogas. Även på pappersfakturor ska det finnas en giltig fakturareferens.

Ofullständiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras för komplettering innan betalning sker. Vi accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats på grund av att ovanstående uppgifter saknats. Vid ny eller kompletterad faktura kommer förfallodagen att flyttas till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan eller till kredittid som framgår av avtal.

Har du frågor kring leverantörsfakturor kontakta redovisningsenheten på e-post: redovisningsenheten@lidkoping.se eller telefon 0510-77 00 19.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: