Fastställa faderskap, föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskap/föräldraskapet bekräftas formellt. Det är först när denna undertecknats som barnets juridiska rättigheter, till exempel rätten till försörjning av båda föräldrar, arvsrätt och rätt till faderns efternamn, börjar gälla.

Tidigare har det endast varit möjligt att bekräfta fader och föräldraskap genom kontakt med kommunens Kontaktcenter eller familjerätten på socialtjänsten.

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Om föräldrarna inte bekräftat fader eller föräldraskap efter 14 dagar skickas en underrättelse till kommunen, och man genomför istället bekräftelsen med hjälp av kommunens kontaktcenter (sammanboende par) eller hos familjerätten (ej gifta eller sammanboende).

Ytterligare en förändring från 1 januari 2022 är att föräldraskapspresumtion gäller samtliga gifta par eller par med registrerat partnerskap. Föräldraskapspresumtion innebär att föräldraskapet följer av lag och inte behöver fastställas genom en bekräftelse eller en dom. Vid assisterad befruktning ska dock vissa krav vara uppfyllda för att föräldraskapspresumtion ska gälla, läs mer om det här Länk till annan webbplats..

Både föräldraskapspresumtionen och möjligheten att registrera fader/föräldraskap är könsneutral.

Om det har gått 14 dagar efter barnets födelse utan att fader/föräldraskapet registrerats, förutsättningarna vid assisterad befruktning inte är uppfyllda, eller om det finns tveksamheter om vem som är förälder är det kommunens ansvar att utreda och fastställa det.

Ni kommer i kontakt med Kontaktcenter genom att fylla i uppgifter i e-tjänst, eller höra av er till familjerättens rådgivningstelefon, 0510-77 04 63 mån-ons samt fre kl 8-9:30.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se