Funktionsnedsättning

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Det finns flera olika LSS-insatser som stöd till barn och unga med funktionsnedsättning.

Ansökan och beslut

Du som har en funktionsnedsättning, eller har ett barn med en funktionsnedsättning, kan få stöd av oss. Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Boende för dig med psykisk funktionsnedsättning

Vårt stödboende är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Här får du stöd i vardagen och möjlighet att umgås med andra som bor hos oss.

Boende för vuxna med funktionsnedsättning

Vi erbjuder flera boenden för dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Hos oss får du stöd i din vardag så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Boendestöd

Boendestöd är till för dig som har en funktionsnedsättning.

Daglig verksamhet

Vår dagliga verksamhet är till för dig som är över 18 år och som har en funktionsnedsättning. Om du inte har annat jobb eller går en utbildning är du varmt välkommen till våra verksamheter.

Kontaktperson för dig med en funktionsnedsättning

En kontaktperson är en medmänniska och kompis som finns där för dig som har en funktionsnedsättning.

Personlig assistans

Vi erbjuder assistans som ska stödja dig till ett aktivt och självständigt liv.

Mötesplats Bifrost - en plats för gemenskap och aktiviteter där alla är välkomna

Bifrost är Lidköpings kommuns nya mötesplats med inriktning funktionsnedsättning.

Hitta snabbt

Självservice

Här hittar du genvägar till e-tjänster inom funktionsnedsättning.