Din ansökan granskas

Bekräftelse

När din ansökan kommit in till byggnadsnämnden får du en bekräftelse med information och diarienummer för ditt ärende.

Ditt ärende fördelas

Byggenheten har under varje vecka ett möte där samtliga nya ärenden som har inkommit fördelas mellan personerna på enheten.

Fullständig ansökan

Vi börjar med att bedöma om din ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs för prövningen och att de är fackmannamässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig för komplettering. Observera att vi inte skickar ut någon påminnelse. Om du inte skickar in kompletteringarna inom tiden som anges, kan ditt ärende bli avvisat eller avgöras i befintligt skick mot en avgift enligt gällande taxa.

Handläggning av ansökan

När din ansökan är fullständig kommer den att handläggas. Vi gör en kontroll av att din ansökan följer de bestämmelser som finns i området och att det är lämpligt med den åtgärd ansökan gäller.

Yttranden från andra

Om din fastighet ligger utanför detaljplan eller om den innebär en avvikelse från de bestämmelser som står i detaljplanen kommer dina grannar ges möjlighet att yttra sig gällande din ansökan. Vi skickar då ut brev till berörda grannar.

Vi kan även behöva yttranden från andra, exempelvis från vatten- och avloppsgranskare, Trafikverket eller regionantikvarien. Detta kan göra att processen förlängs, men deras yttranden är viktiga som underlag för att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning av ärendet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bygglov@lidkoping.se