Vattentjänstplan

Lidköpings kommun och Lidköping miljö och teknik AB har gemensamt tagit fram ett förslag till vattentjänstplan för kommunen. Planen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Allmänna vattentjänster kan något förenklat ges betydelsen kommunalt vatten- och avlopp. Planen innehåller också kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna Va-anläggningen ska fungera vid ett skyfall.

Vårsol vid Vänern

Granskningsutställning

Vattentjänstplanen finns utställd på granskning till och med 15 augusti.

Efter att samrådet avslutades under våren 2024 har planen reviderats, en sammanfattning av de ändringar som gjorts efter samrådet hittar du i granskningshandlingens inledande delar. Synpunkterna finns sammanställda och bemötta i samrådsredogörelsen nedan.

Önskar du/ni ta del av något yttrande som helhet, maila då till samhalle@lidkoping.se.

Handlingarna finns också tillgängliga i en utskriven version i Lidköpings stadshus på Skaragatan 8.

Har du/ni lämnat synpunkter under samrådet kommer ni att få information skickat till er via post.

Vattentjänstplanen kommer att beslutas och antas av kommunfullmäktige i Lidköping. Planens aktualitet kommer sedan att prövas vart fjärde år.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget ska ha inkommit till kommunen senast 15 augusti, via mail samhalle@lidkoping.se eller per post.

Granskning Vattentjänstplan

Sektor Samhälle

Skaragatan 8

531 88 LIDKÖPING

 

Har du frågor?

Använd kontaktuppgifterna nedan för att ställa frågor om vattentjänstplanen eller om du behöver ta del av planen på annat sätt. Frågor som berör enskilda avlopp ställs direkt till Miljö-Hälsa, Lidköpings kommun. Under semesterperioden kan det ta lite längre tid än vanligt innan du kan få svar, men vi tar hand om din fråga så snart vi kan.

Kontakt

Judit Ernvik

Titel: Samhällsplanerare

Enhet: Samhälle

E-post: Judit.Ernvik@lidkoping.se

Kontakt

Johan Stenholm

Titel: Miljö- och Kvalitetsinge

Enhet: Verksamhet

E-post: Johan.Stenholm@lidkoping.se

Kontakt

Maria Nordqvist

Titel: Planstrateg

Enhet: Samhälle

E-post: Maria.Nordqvist@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se