Bilden av Lidköping

Hur vill du att Lidköping uppfattas i framtiden?

Under 2022 togs det i kommunstyrelsen ett strategiskt beslut om att arbeta mer med platsvarumärket Lidköping vid Vänern. Målet är att stärka bilden av Lidköping och att fler ska vilja bo, besöka och verka på platsen.

Arbetet är just nu inne i en analysfas där vi sammanfattar och analyserar befintliga undersökningar. Vi kommer även att göra attitydundersökningar, både lokalt och nationellt, för att samla in en aktuell bild kring uppfattningar om platsen.

Vill du ge din bild av Lidköping? Alla Lidköpingsbor, föreningar och näringsliv har möjlighet att vara med.

Frågor och svar

Varför ett varumärkesarbete för Lidköping?

Lidköping behöver stärka sin identitet och attraktivitet såväl gentemot sina egna invånare som mot omvärlden. En stolt befolkning, attraktiv stad, nya invånare, ett utökat näringsliv är viktiga mål.

Vad vinner Lidköping på det här?

Ett starkt platsvarumärke gör stor skillnad för en stad. Om människor i omvärlden har positiva associationer kring oss och det vi gör så är det lättare att få fler att flytta till Lidköping, starta företag eller besöka oss. Det ger positiva effekter för näringsliv, föreningar och andra organisationer.

Har inte alla organisationer egna utvecklingsplaner och varumärkesstrategier? Räcker inte det?

Så klart är det viktigt att alla arbetar med sin egen utveckling men en stark gemensam målbild tror vi gynnar alla verksamheter.

Hur får ni med den enskildes perspektiv?

Vi anser att bilden av Lidköping ägs av alla som lever och verkar på platsen. Därför går vi ut brett med enkätundersökningar för att samla in uppfattningar och associationer, både lokalt och nationellt. Vi kommer även att bjuda in till fokusgrupper under våren 2023.

Vem äger platsvarumärket?

Lidköpings kommun driver platsvarumärkesarbetet i samarbete med Destination Läckö-Kinnekulle och större aktörer. Men bilden av Lidköping ägs av alla som lever och verkar på platsen. Tillsammans skapar vi bilden av Lidköping.

Hur ser tidplanen ut?

Arbetet är just nu inne i en analysfas där vi sammanfattar och analyserar befintliga undersökningar. Vi kommer även under våren 2023 att göra attitydundersökningar, både lokalt och nationellt samt fokusgrupper, för att samla in en aktuell bild kring uppfattningar om platsen. Planen är att under 2023 arbeta fram en uppdaterad varumärkesplattform, det vill säga ett strategiskt styrdokument som ger svar på hur vi vill att Lidköping ska uppfattas och hur vi vill kommunicera detta i omvärlden. Därefter har vi för avsikt att uppdatera den visuella identiteten och under 2024 lansera en ny verktygslåda innehållande nya texter, bilder, filmer med mera.