Vandringsleder och friluftsområden

Lidköpings kommun har ett stort antal vandringsleder vid Spiken, Läckö slott, Råda vy, Pilgrimsleden och Biosfärleden längs Vänerns kant. Vid starten för varje vandringsled finns övergripande information. Det finns dessutom en speciell friluftskarta för Kållandsö att hämta på Turistbyrån eller på Info Points.

Det här ska du tänka på när du är ute i naturen

Det finns mycket att upptäcka och uppleva i naturen. Lyssna på fåglarna. Plocka blom­mor att ta med hem. Ta med något att äta och gå ut i naturen, ensam eller tillsammans med vänner, familj eller släktingar. På många platser i naturen finns det särskilda ställen där man kan grilla.

Det här får du göra i den svenska naturen:

 • Gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen. Men inte för nära boningshus (villor). Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.
 • Gå, cykla och rida på privata vägar.
 • Tälta en natt. Men inte för nära boningshus (villor). Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken.
 • Bada, åka båt och gå iland, men inte nära boningshus (villor).
 • Plocka blommor, bär och svamp.
 • Fiska med metspö och kastspö utmed kus­ten och i de fem största sjöarna (Mälaren,Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland).
 • Du får göra upp en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. På som­maren är de ofta förbjudet att elda. Fråga din kommun vad som gäller.

Tänk på det här:

 • Du får inte passera över tomter, trädgår­dar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar.
 • Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår.
 • Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig.
 • Du får inte ta eller skada träd och buskar.
 • Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, plan­teringar eller på åkrar.
 • Lämna inte kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast och annat skräp kan skada djur och människor.
 • Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.
 • Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar och vattendrag, men längs kusten och i de fem största sjöarna får du fiska med metspö eller kastspö utan tillstånd.
 • Hundar får inte vara lösa i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti. Då har djuren ungar. En lös hund kan skrämma och skada djuren. Det är bäst att alltid ha hun­den kopplad i naturen.

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen. Läs mer om allemansrätten här på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Vandringsleder i kommunen

Du kan läsa utförligt om vandringslederna här på Destinationsbolag Läckö Kinnekulles hemsida. Länk till annan webbplats.

Roparudden - Leden startar vid Läckö Slott och går helt sjönära, genom kuperad terräng med berg ut till Roparudden. Blå markering. Ca 4 kilometer lång. Toalett finns vid parkeringen och på naturum. Grillplats utmed leden. Här finns också Naturkul för alla, ca 1 kilometer lång aktivitetspromenad.

Kinneviken - Leden startar vid Läckö Strand och går längs en bred stig genom tät granskog för att sedan komma ut på bergskanten med utsikt över Kinneviken med Kinnekulle på andra sidan Vänern. Blå markering. Ca 3 kilometer lång. Toalett finns vid Läckö Strand. Ute vid sjön finns en grillplats.

Stora Eken - Leden startar vid en brygga för kanot/kajak och småbåtar på västra sidan av ön och går till stora delar sjönära genom kuperad terräng. Blå markering. Ca 6 kilometer lång. Vid bryggan finns en lägerplats med vindskydd, grillplats och mulltoa och det finns ytterligare en grillplats med mulltoa utmed leden. Hit tar du dig med kanot eller båt.

Fröfjorden - Leden startar vid Otterstad kyrka och slingrar sig fram genom ett omväxlande kulturlandskap med hällristningar och betande ängshhagar (glöm inte stänga grindar efter dig). Blå markering. Ca 5 kilometer lång. Hundar måste vara kopplade. Längst ut på en udde i Fröfjorden finns en grillplats och vid Otterstad prästgård finns tillgång till toalett.

Traneberg - Leden startar vid Läckö Golf och går strandnära genom olika naturtyper. Leden går genom varierad terräng med vackra naturupplevelser av skärgården. Blå markering. Cirka 13 kilometer lång. Utmed leden finns flera grillplatser och en mulltoa.

Råda Ås - Ett rekreations- och friluftsområde cirka 5 kilometer från stadens centrum. Här finns vandringsleder, motionsspår, utegym och en utsiktsplats.

Besöksmål Blankesund - Vid Blankesund finns en brygga att lägga till vid samt en lite stig tvärs över ön till badklippor och grillplats. Det finns också tillgång till mulltoa på ön. Det finns i dagsläget ingen turtrafik till ön

Pilgrimsleden - Leden är en del av Pilgrimsled Skaraborg och en av pilgrimsvägarna till Trondheim. Leden är också en del i Biosfärleden, en vandringsled som förbinder Läckö och Mariestad. Leden är markerad med S.t Olofskorset, och ett B för Biosfärled.

Strandpromenaden - Strandpromenaden sträcker sig från centrum till Sjölunda.
Stigar följer strandkanten, och en del når ned till små badstränder där du kan ta dig ett bad eller bara ha picknick på stranden. Andra vägar går på träspänger i vassen med plattformar som ger utsikt mot Kinnekulle.

Östra Sannorna - Ett tätortsnära naturreservat med promenadstråk som är tillgänglighetsanpassad. Utefter promenadstigen finns informationsskyltar som talar om vilka växter och djur som finns i reservatet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se