Nyhetsarkiv bygga, bo och miljö

Här hittar du äldre nyheter inom bygga, bo och miljö.


 • En ny detaljplan föreslås för Kvarteret Skäran

  Förslaget på ny detaljplan för kvarteret Skäran i Lidköping finns ute på samråd, vilket innebär att allmänheten är välkommen att tycka till om det.
  Läs nyheten i sin helhet

 • Vi har lanserat fler digitala tjänster

  Vi har tidigare skrivit om Lidköpings kommuns självserviceportal, där vi samlar kommunens e-tjänster och blanketter. Portalen fylls på med nya e-tjäns...
  Läs nyheten i sin helhet

 • Samhällsbyggnadsfrukost för företagare inom byggbranschen genomfördes digitalt

  Idag var det återigen dags för Samhällsbyggnadsfrukost i Lidköping för exploatörer, byggare och fastighetsägare. På grund av rådande läge genomfördes ...
  Läs nyheten i sin helhet

 • Detaljplaneförslag för nytt bostadsområde i Vinninga

  Nu finns förslaget på detaljplanen gällande Vinninga Trädgårdsby ute för samråd. Det innebär att bland annat du som medborgare har möjlighet att lämna...
  Läs nyheten i sin helhet

 • Nu skapas möjligheter till nya företagsetableringar i Lidköping

  Inom kort kommer vi att påbörja arbetet med att bygga nya gator på Kartåsens verksamhetsområde.
  Läs nyheten i sin helhet

 • Har du ett stort eller flera stora gamla lövträd på din gård eller i dina marker?

  Lidköpings kommun inventerar just nu stora gamla träd eftersom dessa är viktiga i landskapet men tyvärr är de få och det råder brist på dem. Ur ett Eu...
  Läs nyheten i sin helhet

Nyheter sorterade på år och månad

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: