Din sökning miljö gav 30 träffar

 • Miljöfarlig verksamhet

  Miljöfarlig verksamhet Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Det kan vara i form av utsläpp

  Lidköpings kommun / Företag, näringsliv och exploatering / Tillstånd, regler och tillsyn / Miljöfarlig verksamhet

 • Receptfria läkemedel

  och för detta upprätta ett egenkontrollprogram som ska redovisas för Område miljö och hälsa vid tillsynsbesöken. Anmäl försäljning av receptfria läkemedel till Läkemedelsverket Kontakt Kontaktcenter i Lidköping. -post

  Lidköpings kommun / Företag, näringsliv och exploatering / Tillstånd, regler och tillsyn / Receptfria läkemedel

 • Djurskydd

  anlita företag som jobbar med skadedjursbekämpning. Det är enligt miljöbalken varje fastighetsägares skyldighet att se till att inte boende och omgivningen utsätts för olägenheter från den egna fastigheten

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö- och hälsoskydd / Djurskydd

 • Egen brunn och eget avlopp

  till avloppsanläggningen. Kontakta alltid Område miljö och hälsa i god tid innan du gör en ny eller ändrar en befintlig avloppsanläggning. Enskilda avloppsanläggningar anläggs där det saknas kommunalt avloppsnät. En ansökan

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö- och hälsoskydd / Egen brunn och eget avlopp

 • Förorenade områden

  Förorenade områden Förorenade områden är mark, vatten, sediment samt byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan skada människors hälsa eller miljön. Om en verksamhetsutövare

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö- och hälsoskydd / Förorenade områden

 • Invasiva arter

  canadensis Kanadensiskt gullris är en flerårig planta som har stor spridningsförmåga tack vare dess förmåga att anpassa sig till miljöer med varierande näring och fuktighet. Detta utgör en större risk

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö- och hälsoskydd / Invasiva arter

 • Köldmedier

  och firman du anlitat är korrekta. Miljösanktionsavgifter I miljöbalken finns regler om miljösanktionsavgift, som ska betalas till staten om verksamhetsutövaren försummat vissa bestämmelser

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö- och hälsoskydd / Köldmedier

 • Lantbruk

  Lantbruk Djurhållning och lantbruk räknas enligt bestämmelserna i miljöbalken som miljöfarlig verksamhet eftersom verksamheten kan påverka miljön eller människors hälsa. Storleken på djuranläggningen

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö- och hälsoskydd / Lantbruk

 • Livsmedel

  så fort som möjligt kontakta Miljö-Hälsa. Det är inte alltid lätt att hitta orsaken till den misstänkta matförgiftningen men ju tidigare kännedom om misstanken desto större är chansen utreda

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö- och hälsoskydd / Livsmedel

 • Medelstora förbränningsanläggningar

  under Självservice (kategori Bygga, bo, miljö) Anmälan eller tillståndsansökan En medelstor förbränningsanläggning med sammanlagd effekt på över 20 men mindre än 50 megawatt är tillståndspliktig. Ansökan görs hos

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö- och hälsoskydd / Medelstora förbränningsanläggningar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se