Så arbetar vi med offentlig konst

Konst kan verka på många olika sätt i våra liv. Den kan väcka känslor, ge oss bekräftelse, skänka tröst och inspirera till nya tankar.

Kommunen har ett stor ansvar för den offentliga miljöns estetiska värden, för att skapa ett stadsrum som berikar kommuninvånarnas liv, som skapar trivsel och välbefinnande men också väcker nya tankar och öppnar upp för diskussion.

Konstverket Giraff av Lars-Erik Ström

Arbetet med att ta fram ett nytt konstverk

Kultur och fritid har ansvarar över den offentliga konsten i Lidköpings kommun. Tillsammans med Sektor samhälle och Sektor service prioriteras områden och platser som där offentlig konst anses vara en viktig del av utvecklingen.

Stadsmiljörådet fungerar rådgivande i frågor om offentlig konst. I Stadsmiljörådet finns representanter från sektorerna service, samhälle och Område kultur och fritid. Gruppen består av sakkunniga inom konst, arkitektur och samhällsplanering.

Vid upphandling av offentlig konst följs lagen om offentlig upphandling.

Så här ser processen för att välja ut vår offentliga konst ut

Uppdrag: Kultur får ett uppdrag om att förse en plats med konst.
Konstprogram: Ett konstprogram skapas i dialog med externa och interna parter. Där beskrivs målet med projektet.

Större projekt

Vid en större, mer kostsamt projekt, görs en utlysning där konstnärer kan anmäla sitt intresse. I dialog med berörda parter väljer enheten Kultur ut konstnär/konstnärer som får skissa på ett förslag. De utvalda konstnärerna presenterar sina skisser för berörda parter. Efter dialog med berörda parter
väljs konstnär och därmed konstverk ut av enheten Kultur.

Konstnären producerar sitt verk som sedan invigs.

Mindre projekt

Vid ett mindre konstprojekt skickas en förfrågan till tre utvalda konstnärer. I dialog med berörda parter väljer enheten Kultur ut en konstnär som får skissa på ett förslag. Den utvalda konstnären presenterar sin skiss för berörda parter. Efter dialog med berörda parter antingen godkänns eller avslås skissen av enheten Kultur.

Konstnären producerar sitt verk som sedan invigs.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: konsthallen@lidkoping.se