Vänermuseets historia

Den stora sjöns och stadens Lidköpings museum.
Invid Vänerns strand vid stadsdelen Framnäs i Lidköping ligger sedan 25 år tillbaka, Vänermuseet. Här kan du uppleva spännande utställningar som visar alltifrån konst och hållbarhet till Lidköpingshistoria och djurlivet i Vänerns vatten.

Vänermuseet drönarbild

Vänermuseet har sitt ursprung i Lidköpings Hantverks- och sjöfartsmuseum som öppnades 1918 i rådhuset på Nya stadens torg, på initiativ av Lidköpings Industri- och hantverksförening. 1965 blev museet kommunalt och flyttade till Orionhuset vid torget. 1980 flyttade det vidare in i gamla flickskolans lokaler på Mellbygatan.

I början av 1980-talet växte det fram en idé om att Sveriges största insjö Vänern borde ha ett eget museum. I december 1995 flyttade Lidköpings Hantverks- och sjöfartsmuseum in i en nyuppförd byggnad i Framnäs intill Vänerns södra strand.

Vänermuseet invigdes 1996 av kung Carl XVI Gustaf. Därmed hade Lidköping fått ett nytt museum med en ny målsättning: att ur ett natur- och kulturhistoriskt perspektiv förmedla kunskap om människans förhållande till sin miljö med Vänern i centrum. Genom denna inriktning, att både arbeta med naturhistoria och med kulturhistoria, har Vänermuseet blivit en given plats för människor att gå till för att söka, få och ge kunskap. Det är också en mötesplats att komma samman kring nutidens miljöfrågor och hur vi kan ta oss an dem. Dåtiden påverkar nutiden, men hur kommer nutiden påverka framtiden?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se