När får jag matavfallsinsamling?

Det nya avfallssystemet går ut på att boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus obligatoriskt får ett tvåfackskärl för mat- och restavfall. Tillsammans med det nya tvåfackskärlet får varje hushåll även en speciell hållare för matavfallspåsen samt påsar till denna. Hållaren placeras förslagsvis under diskbänken hemma, för att matavfallet smidigt ska kunna sorteras ut från övriga hushållssopor.

Flerbostadshus kompletterar sin avfallshämtning med ett separat kärl för matavfall och varje lägenhetshushåll får även de en speciell behållare för matavfall samt påsar till denna. Behållaren placeras förslagsvis under diskbänken hemma för att matavfallet smidigt ska kunna sorteras ut från övriga hushållssopor.

Boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus ges också möjlighet att beställa ytterligare ett tvåfackskärl för pappers- och plastförpackningar. Hämtning av förpackningar erbjuder Renhållningen redan idag till samtliga flerbostadshus.

När matavfallsinsamling införs i ett område blir standarden för alla i området att allt matavfall ska sorteras ut.

Om er fastighet ännu inte anslutits till matavfallsinsamlingen är det för vi ännu inte kommit till just ert område. När just er fastighet kommer att anslutas kan vi inte säga i detalj men senast 2022 ska samtliga villor vara anslutna.

Nedan följer sex informationsfilmer om hur det går till vid införandet av det nya insamlingssystemet, med tips och råd om hur du ska göra för att det ska gå så lätt som möjligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se