Abonnemang, avgifter och avtal för vatten och avlopp

I Lidköpings kommun finansieras denna verksamhet genom avgifterna i VA-taxan och ska enligt ”Lagen om allmänna vattentjänster” bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten.

In och utflyttning

Vid nybyggnad eller försäljning av fastighet, samt vid överlåtelse eller nyetablering av rörelse med egen vattenmätning, ska du göra en anmälan till Lidköping miljö och teknik, vatten och avlopp. Anmälan görs via e-tjänsten som du når via länken.

Vi erbjuder olika betalsätt:

  • E-faktura: E-faktura är en elektronisk faktura som skickas direkt till din internetbank. Det enda du behöver göra är att logga in på din bank och godkänna fakturan så betalas den. Uppgifter som OCR-nummer, belopp och betalningsdag är redan ifyllda när e-fakturan kommer till dig.
  • E-postfaktura: E-postfaktura är detsamma som en vanlig faktura, med skillnaden att den skickas till en e-postadress som ett bifogat PDF-dokument. E-postfaktura är i första hand avsedd för företag och organisationer.
  • Svefaktura: Endast för företag. En standard för elektronisk utväxling av fakturor för att fakturera myndigheter och staten.
  • Elektronisk faktura: Du som är ansluten till en digital postlåda som tex. Mina meddelande eller Kivra får automatiskt din faktura dit. Läs mer om Kivra och hur du ansluter dig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Pappersfaktura: Om du inte har valt något annat alternativ får du automatiskt en pappersfaktura hem med posten
  • Autogiro: Samtliga leveranssätt kan kompletteras med betalsätt autogiro. Räkningen betalas då helt automatiskt från ditt bankkonto. Du behöver bara se till att det finns pengar på bankkontot dagen före förfallodagen. Tjänsten är kostnadsfri.

Privatpersoner

Förbrukningsavgift per kubikmeter (m³)

Förbrukningsavgift per kubikmeter (m³)

Inkl. moms

Vatten

10,52 kr

Avlopp

15,78 kr

Vatten och avlopp tillsammans

26,30 kr

Fast avgift per år och fastighet för abonnent ansluten till både vatten och avlopp

Fast avgift per år och fastighet för abonnent ansluten till både vatten och avlopp

Småhus

Inkl. moms

Fast avgift

1 395 kr

Lägenhetsavgift

780 kr

Dagvatten fastighet

155 kr

Dagvatten gata

105 kr

Den fasta avgiften består av tre delar

En grundavgift per fastighet är 1 395 kronor (inkl. moms) per år. Avgiften motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för bland annat administration, mätarbyte och fakturering som är förknippade med ett abonnemang.

Dessutom betalar du en lägenhetsavgift på 780 kronor (inkl. moms), avgiften ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsverk.

Dagvattenavgiften är 260 kronor (inkl. moms) per lägenhet och år. Dagvattenavgiften täcker verksamhetsområdets kostnader för att ta hand om dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten från fastigheten.

Företag och verksamheter

Här hittar du information om vad som gäller för företag, industrier och andra fastigheter.

Förbrukningsavgift för fastigheter som inte används för bostadsändamål

Förbrukningsavgift för fastigheter som inte används för bostadsändamål

Exkl. moms

Inkl. moms

Fast avgift per fastighet

1 116 kr

1 395 kr

Förbrukningsavgift per kubikmeter

21,04 kr

26,30 kr

Avgift per år och vattenmätare/mätarkombination1 x Qn 2,5 / Q3 4*

1 876 kr

2 345 kr

2 x Qn 2,5 / Q3 4

8 132 kr

10 165 kr

3 x Qn 2,5 / Q3 4

18 976 kr

23 720 kr

4 x Qn 2,5 / Q3 4

31 492 kr

39 365 kr

5 x Qn 2,5 / Q3 4

44 004 kr

55 005 kr

1 x Qn 6 / Q3 10

10 220 kr

12 775 kr

2 x Qn 6 / Q3 10

41 920 kr

52 400 kr

3 x Qn 6 / Q3 10

64 856 kr

81 070 kr

1 x Qn 10 / Q3 16

27 320 kr

34 150 kr

2 x Qn 10 / Q3 16

64 856 kr

81 070 kr

3 x Qn 10 / Q3 16

125 340 kr

156 675 kr

4 x Qn 10 / Q3 16

192 080 kr

240 100 kr

Avgift per år och varje påbörjat 5 000-tal m2 tomtyta för avledande av dagvatten fastighet (Df)

696 kr

870 kr

Avgift per år och varje påbörjat 5 000-tal m2 tomtyta för avledande av dagvatten gata (Dg)

460 kr

575 kr

*Qn = flödeshastighet per timme

Den rörliga avgiften

Den rörliga avgiften är 26,30 kronor (inkl. moms) per kubikmeter levererat dricksvatten samt rening av motsvarande mängd avloppsvatten.

Den fasta avgiften består av tre delar

En grundavgift per fastighet som kostar 1 395 kronor (inkl. moms) per år. Avgiften motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för bland annat administration, mätarbyte, avläsning och fakturering som är förknippade med ett abonnemang.

En avgift för vattenmätare eller mätarkombination som är beräknad utifrån den nytta och kapacitet fastigheten har av sin VA-anslutning. Avgiften ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsverk.

En dagvattenavgift som täcker verksamhetsområdets kostnader för att ta hand om regn- och smältvatten från fastighetens hårdgjorda ytor, till exempel tak, innergårdar, parkeringsplatser osv. Avgiften tas ut efter storleken på fastighetens tomtyta.

VA-föreningar (utanför verksamhetsområdet)

I VA-taxan ingår dels en anläggningsavgift, som är en engångsavgift, dels en brukningsavgift. Brukningsavgiften består i sin tur av två delar – en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beror på hur mycket vatten som förbrukas.

Här kan du läsa taxan i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anläggningsavgift VA

Anläggningsavgift VA


Fastighet som ej har gemensam inkoppling

Inkl. moms

Avgift bostadsfastighet med egen lägenhet

26 130 kr

För ytterligare lägenhet (bostadsenhet) på fastigheten

13 230 kr

Fastigheter som kopplar in sig gemensamt

Avgift per bostadsfastighet med en lägenhet

19 845 kr

För ytterligare lägenhet (bostadsenhet) på fastigheten

13 230 kr

Brukningsavgift VA inkl. moms

Brukningsavgift VA
Kostnad fördelad per vattentjänst

Enbart vatten

Enbart spillvatten

Vatten och spillvatten

En avgift per mätarställe

558 kr

837 kr

1 395 kr

En avgift per m3 levererat vatten

10,52 kr

15,78 kr

26,30 kr

En avgift per år och lägenhet

312 kr

464 kr

780 kr


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se