Ledningar och anslutning

Verksamhetsområden i Lidköpings kommun omfattas av tätorterna, där har kommunen ansvar att förse invånarna med dricksvatten och avloppsrening. På denna sida hittar du bland annat information om vad som gäller kring anslutningar, vattenmätare, taxor och annan viktig information på detta område, både för privatpersoner och föreningar.

Privatpersoner och föreningar

Förbindelsepunkten är en juridiska ansvarsgräns mellan fastighetsägaren eller VA-föreningen och VA-huvudmannen (Lidköping miljö och teknik, Vatten och avlopp). Det är vid anslutningspunkten du ansluter till det kommunala vatten och avloppsnätet, och fram till denna punkt är det VA-huvudmannen som ansvarar för ledningar och vattenkvalitet. Alla ledningar och installationer efter förbindelsepunkten ägs och underhålls av fastighetsägaren eller VA-föreningen.

För att ansluta till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan: Servisanmälan VA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läs igenom Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ABVA Tilläggsbestämmelser  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.för att veta de lokala bestämmelserna.

Även vid förnyad eller förändrad servisanslutning krävs en servisanmälan. Ny eller uppdaterad servisanmälan gäller oavsett bostadshus, verksamhet eller förening.

När Vatten och avlopp tagit emot servisanmälan upprättas en tidsplan för anslutningen. När förbindelsepunkten är upprättad skickar vi en faktura på anläggningsavgiften.

Att bilda eller ansluta sig till en VA-förening

Om det redan finns en VA-förening i området kring din fastighet är det till denna du vänder dig med frågor om anslutning.

En VA-förening kan bildas av invånare som bor utanför det verksamhetsområde som kommunen ansvarar för. VA-föreningen bygger ett eget ledningsnät och ansluter det till kommunens. Det är Lidköping miljö och teknik som i varje enskilt fall avgör om VA-anslutning är möjlig och var anslutningspunkten ska vara, samt upprättar ett avtal med föreningen.

Vid frågor kan du mejla kommun@lidkoping.se eller ring kommunens kontaktcenter på 0510-77 00 00

Anläggnings- och brukningsavgifter, och villkoren för dessa, följer allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lämna in aktuell medlemsförteckning

Samtliga avtalskunder ska teckna nya VA-avtal med Lidköping miljö och teknik. Inför avtalsskrivningen ber vi alla avtalskunder att lämna in en aktuell medlemsförteckning. Ladda ner mallen och skicka in den till va-kund@lidkoping.se

Nyhetsbrev

Vatten och avlopp skickar cirka två gånger per år ett nyhetsbrev till VA-föreningar.
Anmäl namn och e-postadress via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du som enskild medlem i en VA-förening, eller som representant för en VA-förening, vill ha vårt nyhetsbrev direkt till din e-post.

Företag, industri och verksamheter

Vatten och avlopp för djurgårdar

Lidköpings kommun tillika Lidköping miljö och tekniks ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning) säger att ansluten fastighet eller verksamhet där livsmedelssäkerheten kan äventyras på grund av risk för smittspridning, ska ha ett godkänt återströmningsskydd med luftgap installerat.

Du som har en djurhållande verksamhet som ansluts eller är ansluten till det kommunala vattenledningsnätet, direkt eller indirekt via en vattenförening, ska med andra ord förse din vattenledning med ett godkänt återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.

Läs mer på Svenskt vatten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar det att ha en undermätare?

Du som djurhållare betalar för undermätaren. Avgiften bidrar till att täcka de fasta kostnaderna för vattnet, samt kostnaden för årliga kontroller och mer administration som uppstår för Vatten och avlopp i och med denna möjlighet. Ansök om undermätare i vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Reservtank

Även om det är få störningar i kommunens nät är det viktigt att du har en reservvattentank som säkerhet. Enligt VA-lagstiftningen ska kommunen prioritera människor framför djur vid vattenbrist.

Här kan du läsa taxan i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se