Kontakta oss

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Du kan kontakta oss på telefon 0510-77 00 00 eller skicka ett mail till kommun@lidkoping.se

Flygbild DLG

Sjukanmälan kan alltid göras via De la Gardienätet. Logga in med BankId.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till skolledningen, elevhälsan, arbetslagsledare och studie- och yrkesvägledare.

Vår adress är

De la Gardiegymnasiet
Stenportsgatan 21
531 50 Lidköping

DLG Norra (Teknikprogrammet/IM Språk)
Fabriksgatan 4, uppgång 7
531 30 Lidköping

Arbetslagsledare

Barn- och fritidsprogrammet Anna Fogelqvist telefon 070-958 38 49
Bygg- och anläggningsprogrammet Thomas Axelsson  0510-77 14 79
Ekonomiprogrammet Christina Nieroth telefon 0510-77 07 32
El- och energiprogrammet Anders Nordling telefon 0510-77 14 14
Estetiska programmet Bild- och formgivning och Estetik och Media Johanna Lund telefon 0510-77 13 21
Estetiska programmet Musik Mikael Dalemo telefon 0510-77 12 43
Fordons- och transportprogrammet Charlotte Karlquist telefon 0510-77 07 20
Gymnasiesärskolan Agneta Myrberg telefon 0510-77 14 57 och Karolina Gustafsson telefon 0510-77 07 66
Handels- och administrationsprogrammet Anneli Jansson telefon 0510-77 07 68
Hantverksprogrammet Ann Johansson telefon 0510-77 13 38
Hotell- och turismprogrammet Anneli Jansson telefon 0510-77 07 68
Industritekniska programmet Anders Nordling telefon 0510-77 14 14
Introduktionsprogrammet Jeanette Bergelin telefon 070-880 60 27 och Liv Alund (Språkintroduktion) telefon 070-949 67 19
Naturvetenskapsprogrammet Markus Zachrisson telefon 0510- 77 12 92
Restaurang- och livsmedelsprogrammet Berit Jonsson telefon 0510-77 13 15
Samhällsvetenskapsprogrammet Pia Haglind telefon 0510-77 16 22
Teknikprogrammet Anders Olofsson telefon 0510-77 07 71
Tennisgymnasiet Pia Haglind telefon 0510-77 16 22
VVS- och fastighetsprogrammet Charlotte Karlquist telefon 0510-77 07 20
Vård- och omsorgsprogrammet Elisabeth Lindström telefon 0510-77 13 24

Sjukanmälan

Du gör en sjukanmälan varje dag eleven är sjuk. Du ser nedan vad som gäller för vilket program. Skolan är skyldig att meddela om en elev är ogiltigt frånvarande. Aviseringen sker automatiskt när en lärare rapporterat in frånvaron i närvarosystemet. Systemet skickar aviseringen till det mobilnummer och/eller e-postadress som vårdnadshavare anmält till skolan.

 

BF Anmäl via De la Gardienätet

BA Maila eller ring din mentor efter överenskommelse

EE Maila eller ring din mentor

ES Bild & Media Anmäl via De la Gardienätet  eller via sms till 0733-55 32 23

ES Musik Anmäl via De la Gardienätet eller efter överenskommelse med mentor

EK Anmäl via De la Gardienätet eller efter överenskommelse med mentor

FT Frånvaroanmälan ska göras varje sjukdomsdag till mentor eller Charlotte Karlqvist på 0510-77 07 20 före dagens första lektion.

Gysär HP och HRB anmäl via De la Gardienätet. Individuella programmet sms eller samtal till respektive klasstelefon.

HA Anmäl via De la Gardienätet eller efter överenskommelse med mentor

HV STYLING/SPA Anmäl via De la Gardienätet eller efter överenskommelse med mentor

HT Anmäl via De la Gardienätet eller efter överenskommelse med mentor

IN Maila eller ring din mentor

IM Anmäl via telefon. IM Ind och Yrk: 070-94 96 814​, IM Språk DLG: 070-94 96 812, IM Språk Norra: 070-94 97 087

NA Anmäl via De la Gardienätet eller efter överenskommelse med mentor

RL Anmäl via De la Gardienätet Har du produktionsdag på Hyllan eller APL ska även dessa få information. Hyllan telefon 0510-77 07 14.​

SA Anmäl via De la Gardienätet  + ett mail/meddelande på Lärplattformen till din mentor.

TE Anmäl via De la Gardienätet eller efter överenskommelse med mentor

VF Frånvaroanmälan ska göras varje sjukdomsdag till mentor eller Charlotte Karlqvist på 0510-77 07 20 före dagens första lektion.

VO Maila eller ring din mentor

Skolledning/Rektorer

Skolledningen består av gymnasiechefen och skolans rektorer.
Magnus Thilén är gymnasiechef och har ett övergripande ansvar för skolans verksamhet

Enhet 1

Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet

Fredrik Hasselplan, rektor 0510-77 06 85, E-huset vån 3
Ludmila Gubonina, skoladministratör 0510-77 14 69

Enhet 2

Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, VVS- och fastighetsprogrammet

Henrik Franzén rektor 0510-77 07 02, G-huset vån 2
Margareta Miles, skoladministratör 0510-77 06 80

Enhet 3

Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Tennisgymnasiet

Anja Bäckström, rektor 0510-77 06 82, A-huset vån 2
Camilla Sandelius, skoladministratör 0510-77 07 10

Enhet 4

Estetiska programmet, Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Karin Rosén, rektor 0510-77 07 73, C-huset vån 2
Marika Norrman Kron, skoladministratör 0510-77 12 61

Enhet 5

Introduktionsprogrammen, KAA, Ung Arena

Carina Bertilsson, rektor 0510-77 07 70, DLG Norra
Camilla Hjalmarsson, skoladministratör, 0510-77 11 21

Enhet 6

Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Anders Back, rektor 0510 77 66 03, A-huset, vån 2
Vojka Filipovic, skoladministratör 0510-77 17 70

Gymnasiesärskolan

Niklas Holmqvist, rektor, 0510- 77 13 04, A-huset vån 1
Maria Sjöstedt, skoladministratör 0510-77 14 68

Från vänster Fredrik Hasselplan rektor enhet 1, Henrik Franzén rektor enhet 2, Anja Bäckström rektor enhet 3, Karin Rosén rektor enhet 4, Carina Bertilsson rektor enhet 5, Anders Back rektor enhet 6, Niklas Holmqvist rektor Gymnasiesärskolan, Magnus Thilén gymnasiechef

Från vänster Fredrik Hasselplan rektor enhet 1, Henrik Franzén rektor enhet 2, Anja Bäckström rektor enhet 3, Karin Rosén rektor enhet 4, Carina Bertilsson rektor enhet 5, Anders Back rektor enhet 6, Niklas Holmqvist rektor Gymnasiesärskolan, Magnus Thilén gymnasiechef

 

 

SYV- Studie- och yrkesvägledare

Våra fyra studie- och yrkesvägledare har delat upp programmen mellan sig. Kontakta i första hand den studie- och yrkesvägledare som har hand om programmet du har frågor om.

Lotta Svensson 0510-77 06 86
El- och energiprogrammet, Ekonomiprogrammet,  Industritekniska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet,

Emma Törnberg 0510-77 14 35
Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Gymnasiesärskolan, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Linda Johansson 0510-77 01 95
Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

Sofia Holm telefon 0510-77 02 96
Introduktionsprogrammen

Elevhälsan

Mer information om Elevhälsan

Skolkurator
Lisa Dalemo
Ekonomi, Samhäll
0510-77 14 55, 072-359 54 88
Lillemor Karlsson
Estetiska programmet
0510-77 09 97, 070-930 24 87
Anette Restin
Gymnasiesärskolan
0708-99 02 40
Johanna Svensson
Bygg, El- och energi, Fordon, Industri, Natur, Teknik, VVS
0510-77 16 25, 073-355 30 31
Kamilla Lidholm
Barn- och fritid, Hantverk, Handel, Hotell & turism, Restaurang- och livsmedel, Vård- och omsorg
0510-77 10 44, 073-323 78 64
Ebba Prytz
Introduktionsprogrammen
0510-77 06 95, 073-323 78 56

Skolsköterska
Karin Demegård
Barn- och fritid, Handel, Hotell- och turism, Vård- och omsorg, Teknik, Natur
0510-77 13 03, 073-355 30 82
Helene Gustafsson
Ekonomi, Gymnasiesärskolan, Samhäll
0510-77 07 05, 073-355 30 96
Jessica Bolling
Bygg, El- och energi, Estet, Fordon, Hantverk, Restaurang- och livsmedel, Industri, VVS
0510-77 13 05, 073-355 30 99
Erika Ek
Introduktionsprogrammen
0510-77  14 98, 070-949 71 13

Specialpedagog
Jonny Hektor
Ekonomi, Samhäll
0510-77 11 73, 073-323 78 53
Peter Liljegren
Bygg, El- och energi, Fordon, Industri, VVS, Teknik
0510-77 07 24, 073 323 78 52
Paula Wiktorell
Estetiska programmet, Hantverk, Restaurang- och livsmedel, Natur
0510-77 06 89, 070- 850 37 81
Ingela Kärf
Barn- och fritid, Gymnasiesärskolan, Handel, Hotell- och turism, Vård- och omsorg
0510-77 65 49, 070- 869 15 85

Speciallärare IM
Johanna Johansson
0510-77 07 06
Lisa Lundström
0510-77 07 06

Skolpsykolog
Ida Löfqvist 0510-77 13 18

Barn- och fritidsprogrammet Anna Fogelqvist telefon 070-958 38 49
Bygg- och anläggningsprogrammet Thomas Axelsson  0510-77 14 79
Ekonomiprogrammet Christina Nieroth telefon 0510-77 07 32
El- och energiprogrammet Anders Nordling telefon 0510-77 14 14
Estetiska programmet Bild- och formgivning och Estetik och Media Johanna Lund telefon 0510-77 13 21
Estetiska programmet Musik Mikael Dalemo telefon 0510-77 12 43
Fordons- och transportprogrammet Charlotte Karlquist telefon 0510-77 07 20
Gymnasiesärskolan Agneta Myrberg telefon 0510-77 14 57 och Karolina Gustafsson telefon 0510-77 07 66
Handels- och administrationsprogrammet Anneli Jansson telefon 0510-77 07 68
Hantverksprogrammet Ann Johansson telefon 0510-77 13 38
Hotell- och turismprogrammet Anneli Jansson telefon 0510-77 07 68
Industritekniska programmet Anders Nordling telefon 0510-77 14 14
Introduktionsprogrammet Jeanette Bergelin telefon 070-880 60 27 och Liv Alund (Språkintroduktion) telefon 070-949 67 19
Naturvetenskapsprogrammet Markus Zachrisson telefon 0510- 77 12 92
Restaurang- och livsmedelsprogrammet Berit Jonsson telefon 0510-77 13 15
Samhällsvetenskapsprogrammet Pia Haglind telefon 0510-77 16 22
Teknikprogrammet Anders Olofsson telefon 0510-77 07 71
Tennisgymnasiet Pia Haglind telefon 0510-77 16 22
VVS- och fastighetsprogrammet Charlotte Karlquist telefon 0510-77 07 20
Vård- och omsorgsprogrammet Elisabeth Lindström telefon 0510-77 13 24