Kontakta oss

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Du kan kontakta oss på telefon 0510-77 00 00 eller skicka ett mail till kommun@lidkoping.se

Flygbild DLG

Sjukanmälan kan alltid göras via De la Gardienätet. Logga in med BankId.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till skolledningen, elevhälsan, arbetslagsledare och studie- och yrkesvägledare.

Vår adress är

De la Gardiegymnasiet
Stenportsgatan 21
531 50 Lidköping

DLG Norra (Teknikprogrammet/IM Språk)
Fabriksgatan 4, uppgång 7
531 30 Lidköping

Arbetslagsledare

Barn- och fritidsprogrammet Anna Fogelqvist telefon 070-958 38 49
Bygg- och anläggningsprogrammet Marie Rundström  070-149 63 75
Ekonomiprogrammet Christina Nieroth telefon 0510-77 07 32
El- och energiprogrammet Anders Nordling telefon 0510-77 14 14
Estetiska programmet Bild- och formgivning och Estetik och Media Johanna Lund telefon 0510-77 13 21
Estetiska programmet Musik Mikael Dalemo telefon 0510-77 12 43
Fordons- och transportprogrammet Charlotte Karlquist telefon 0510-77 07 20
Gymnasiesärskolan Agneta Myrberg telefon 0510-77 14 57 och Karolina Gustafsson telefon 0510-77 07 66
Handels- och administrationsprogrammet Gun Wallborg
Hantverksprogrammet Ann Johansson telefon 0510-77 13 38
Hotell- och turismprogrammet Gun Wallborg
Industritekniska programmet Anders Nordling telefon 0510-77 14 14
Introduktionsprogrammet Liv Alund telefon 070-949 67 19
Naturvetenskapsprogrammet Markus Zachrisson telefon 0510- 77 12 92
Restaurang- och livsmedelsprogrammet Berit Jonsson telefon 0510-77 13 15
Samhällsvetenskapsprogrammet Pia Haglind telefon 0510-77 16 22
Teknikprogrammet Anders Olofsson telefon 0510-77 07 71
Tennisgymnasiet Pia Haglind telefon 0510-77 16 22
VVS- och fastighetsprogrammet Charlotte Karlquist telefon 0510-77 07 20
Vård- och omsorgsprogrammet Elisabeth Lindström telefon 0510-77 13 24

Sjukanmälan

Du gör en sjukanmälan varje dag eleven är sjuk. Du ser nedan vad som gäller för vilket program. Skolan är skyldig att meddela om en elev är ogiltigt frånvarande. Aviseringen sker automatiskt när en lärare rapporterat in frånvaron i närvarosystemet. Systemet skickar aviseringen till det mobilnummer och/eller e-postadress som vårdnadshavare anmält till skolan.

BF Anmäl via De la Gardienätet

BA Maila eller ring din mentor efter överenskommelse

EE Maila eller ring din mentor

ES Bild & Media Anmäl via De la Gardienätet  eller via sms till 0733-55 32 23

ES Musik Anmäl via De la Gardienätet eller efter överenskommelse med mentor

EK Anmäl via De la Gardienätet eller efter överenskommelse med mentor

FT Frånvaroanmälan ska göras varje sjukdomsdag till mentor eller Charlotte Karlqvist på 0510-77 07 20 före dagens första lektion.

Gysär AHV, HP och HRB anmäl via De la Gardienätet. Individuella programmet anmäl via De la Gardienätet och sms/samtal till respektive klasstelefon.

HA Anmäl sjukfrånvaro via De la Gardienätet samt anmäl till mentor enligt överenskommelse.

HV STYLING/SPA Anmäl via De la Gardienätet eller efter överenskommelse med mentor

HT Anmäl sjukfrånvaro via De la Gardienätet samt anmäl till mentor enligt överenskommelse.

IN Maila eller ring din mentor

IM Anmäl via telefon. IM DLG: 070-949 68 14​, IM Norra: 070-949 70 87.

NA Anmäl via De la Gardienätet eller efter överenskommelse med mentor

RL Anmäl via De la Gardienätet Har du produktionsdag på Hyllan eller APL ska även dessa få information. Hyllan telefon 0510-77 07 14.​

SA Anmäl via De la Gardienätet  + ett mail/meddelande på Lärplattformen till din mentor.

TE Anmäl via De la Gardienätet  + ett mail/meddelande på Lärplattformen till din mentor.

VF Frånvaroanmälan ska göras varje sjukdomsdag till mentor eller Charlotte Karlqvist på 0510-77 07 20 före dagens första lektion.

VO Maila eller ring din mentor

Skolledning/Rektorer

Skolledningen består av gymnasiechefen och skolans rektorer.
Magnus Thilén är gymnasiechef och har ett övergripande ansvar för skolans verksamhet

Enhet 1

Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet

Fredrik Hasselplan, rektor 0510-77 06 85, E-huset vån 3
Ludmila Gubonina, skoladministratör 0510-77 14 69

Enhet 2

Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, VVS- och fastighetsprogrammet

Carina Bertilsson, rektor 0510-77 07 02, G-huset vån 2
Roger Friberg, verksamhetskoordinator, 0510-77 05 93
Margareta Miles, skoladministratör 0510-77 06 80

Enhet 3

Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Tennisgymnasiet

Anja Bäckström, rektor 0510-77 06 82, A-huset vån 2
Camilla Sandelius, skoladministratör 0510-77 07 10

Enhet 4

Estetiska programmet, Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Karin Rosén, rektor 0510-77 07 73, C-huset vån 2
Marika Norrman Kron, skoladministratör 0510-77 12 61

Enhet 5

Introduktionsprogrammen, KAA, Ung Arena

Daniel Ekman, rektor 0510-77 07 70, DLG Norra
Camilla Hjalmarsson, skoladministratör, 0510-77 11 21

Enhet 6

Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Rikard Lans tf rektor 0510 77 66 03. A-huset, vån 2
Anneli Alm Johansson, skoladministratör 0510-77 17 70

Gymnasiesärskolan

Niklas Holmqvist, rektor, 0510- 77 13 04, A-huset vån 1
Maria Sjöstedt, skoladministratör 0510-77 14 68

Skolledning DLG 1920

Fredrik Hasselplan rektor enhet 1, Carina Bertilsson rektor enhet 2, Anja Bäckström rektor enhet 3, Karin Rosén rektor enhet 4, Daniel Ekman rektor enhet 5, Anders Back rektor enhet 6, Rikard Lans tf rektor enhet 6, Niklas Holmqvist rektor Gymnasiesärskolan, Magnus Thilén gymnasiechef

 

SYV- Studie- och yrkesvägledare

Våra fyra studie- och yrkesvägledare har delat upp programmen mellan sig. Kontakta i första hand den studie- och yrkesvägledare som har hand om programmet du har frågor om.

Lotta Svensson 0510-77 06 86
El- och energiprogrammet, Ekonomiprogrammet,  Industritekniska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet,

Emma Törnberg 0510-77 14 35
Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Gymnasiesärskolan, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Linda Adolfsson 0510-77 01 95
Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

Sofia Holm telefon 0510-77 02 96
Introduktionsprogrammen

Elevhälsan

Mer information om Elevhälsan

Skolkurator
Lillemor Karlsson
Estetiska programmet
0510-77 09 97, 070-930 24 87
Anette Restin
Gymnasiesärskolan 072-3697429
Lisa Dalemo
Ekonomi, Samhäll,
0510-77 14 55, 072-359 54 88
Johanna Svensson
Bygg, El- och energi, Fordon, Industri, Natur, Teknik, VVS

0510-77 16 25, 073-355 30 31
Kamilla Lidholm
Barn- och fritid, Hantverk, Handel, Hotell & turism, Restaurang- och livsmedel, Vård- och omsorg
0510-77 10 44, 073-323 78 64
Ebba Prytz
Introduktionsprogrammen
0510-77 06 95, 073-323 78 56

Skolsköterska
Karin Demegård
Barn- och fritid, Handel, Hotell- och turism, Vård- och omsorg, Teknik
0510-77 13 03, 073-355 30 82
Helene Gustafsson
Ekonomi, Gymnasiesärskolan, Samhäll
0510-77 07 05, 073-355 30 96
Jessica Bolling
Bygg, El- och energi, Estet, Fordon, Hantverk, Restaurang- och livsmedel, Industri, VVS
0510-77 13 05, 073-355 30 99
Cecilia Johansson Wåhlander
IM, Natur
0510-77 14 98, 070-149 05 98

Specialpedagog
Anna Widell
Ekonomi, Samhäll
0510-77 11 73, 073-323 78 53
Peter Liljegren
Bygg, El- och energi, Fordon, Industri, VVS, Teknik
0510-77 07 24, 073 323 78 52
Paula Wiktorell
Estetiska programmet, Hantverk, Restaurang- och livsmedel, Natur
0510-77 06 89, 070- 850 37 81
Ingela Kärf
Barn- och fritid, Gymnasiesärskolan, Handel, Hotell- och turism, Vård- och omsorg
0510-77 65 49, 070- 869 15 85

Speciallärare IM
Johanna Johansson
0510-77 07 06
Lisa Lundström
0510-77 07 06

Skolpsykolog
Emma Richardsson 0510-77 13 18, 076-634 79 56

Barn- och fritidsprogrammet Anna Fogelqvist telefon 070-958 38 49
Bygg- och anläggningsprogrammet Marie Rundström  070-149 63 75
Ekonomiprogrammet Christina Nieroth telefon 0510-77 07 32
El- och energiprogrammet Anders Nordling telefon 0510-77 14 14
Estetiska programmet Bild- och formgivning och Estetik och Media Johanna Lund telefon 0510-77 13 21
Estetiska programmet Musik Mikael Dalemo telefon 0510-77 12 43
Fordons- och transportprogrammet Charlotte Karlquist telefon 0510-77 07 20
Gymnasiesärskolan Agneta Myrberg telefon 0510-77 14 57 och Karolina Gustafsson telefon 0510-77 07 66
Handels- och administrationsprogrammet Gun Wallborg
Hantverksprogrammet Ann Johansson telefon 0510-77 13 38
Hotell- och turismprogrammet Gun Wallborg
Industritekniska programmet Anders Nordling telefon 0510-77 14 14
Introduktionsprogrammet Liv Alund telefon 070-949 67 19
Naturvetenskapsprogrammet Markus Zachrisson telefon 0510- 77 12 92
Restaurang- och livsmedelsprogrammet Berit Jonsson telefon 0510-77 13 15
Samhällsvetenskapsprogrammet Pia Haglind telefon 0510-77 16 22
Teknikprogrammet Anders Olofsson telefon 0510-77 07 71
Tennisgymnasiet Pia Haglind telefon 0510-77 16 22
VVS- och fastighetsprogrammet Charlotte Karlquist telefon 0510-77 07 20
Vård- och omsorgsprogrammet Elisabeth Lindström telefon 0510-77 13 24