Ordningsregler

På De la Gardiegymnasiet följer vi den värdegrund och de skrivningar som återfinns i skollag, gymnasieförordning och läroplan.

Trivsel

 • Uppträd på ett trevligt och respektfullt sätt.
 • Ta ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö.
 • Meddela frånvaro.
 • Rökning är ej tillåtet inom skolans område. Gäller även e-cigaretter, alkohol och andra droger.

Trygghet

 • Behandla andra med respekt och värdighet.
 • Texter, bilder och symboler som kan uppfattas som kränkande är inte tillåtet.
 • Var hjälpsam.
 • Fusk är inte tillåtet – Det är inte tillåtet att i eget namn lämna in eller framföra sådant som andra skrivit eller sagt oavsett om det är hämtat från tidningar, böcker, internet eller någon annan källa.
 • Det är inte heller tillåtet att med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöka vilseleda vid bedömning av måluppfyllelse och kunskaper. (Se Skollagen kapitel 5 § 17)

Studiero

 • Respektera allas arbetsro under lektion och i skolans övriga lokaler.
 • Kom i tid till lektioner och avtalade möten.
 • Ha med dig böcker, dator och andra nödvändiga hjälpmedel.
 • All undervisning på De la Gardiegymnasiet skall vara mobilfri. Ansvarig lärare kan dock ge tillåtelse för användning av mobiltelefon om undervisningen kräver detta.
 • Dator får inte störa på lektioner, i studielandskap eller vid andra åhöraraktiviteter.
 • Studielandskap och grupprum används till studier.

Ordningsreglerna är framtagna med elevinflytande via De la Gardiegymnasiets elevdemokratimodell. Förslag på ordningsregler har tagits fram av elever på klassråd och har därefter bearbetas via programforum och enhetsråd. Översyn av ordningsreglerna sker varje höst.

Ordningsreglerna är beslutade av rektor 20231213

 • Utöver dessa ordningsregler som gäller för hela skolan kan det på respektive enhet finnas kompletterande ordningsregler beroende på enhetens specifika verksamhet (till exempel användande av skyddskläder med mera).
 • Följs inte ordningsreglerna kan disciplinära åtgärder enligt skollagen 5 kap. 6-8, 11-13, 17-20, 22-23 §§ komma i fråga.

Policy kring fotografering, filmande och ljudupptagning

I dagens samhälle är möjligheterna till att fotografera, filma och spela in ljud större än någonsin. Därför är det viktigt för De la Gardiegymnasiet att tydliggöra vad som gäller vid fotografering, filmning och ljudupptagning inom skolans område.

På så vis kan också elevers personliga integritet skyddas. Skolan är inte en allmän plats, vilket innebär att ansvarig rektor avgör om fotografering, videofilmning och ljudupptagning är tillåten.

I enlighet med skolans policy får du endast fotografera, filma, spela in ljud eller publicera på nätet om du får ett godkännande från varje person som finns med på bilden eller inspelningen. Det är viktigt att du tänker dig för så att du inte fotograferar, filmar, spelar in ljud på personer inom skolans område som råkar gå förbi i skolkorridoren, skolgården eller andra allmänna platser, där elever, personal och andra personer rör sig. Att fotografera, filma och spela in ljud på lektionstid får endast ske om läraren gett sitt godkännande. Om du inte håller dig till ovanstående policy kommer skolan att vidta åtgärder, enskilda bedömningar görs från fall till fall och konsekvensen kan bli en skriftlig varning och i förlängningen avstängning från undervisningen.

Enligt lag är det förbjudet att kränka och förtala (lögnaktigt skvallra) andra människor, skulle detta ske kan skolan fatta beslut om polisanmälan. Att i hemlighet filma i utrymmen som omklädningsrum, toalett och dusch är också enligt lag förbjudet.

Beslutat av Skolledningen De la Gardiegymnasiet 20231213

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se