Kontakt

Kontakta oss på telefon 0510-77 00 00 eller skicka ett e-post till kommun@lidkoping.se

Sjukanmälan

Ska du som vårdnadshavare frånvaroanmäla ditt barn/ungdom hänvisar vi i första hand till Edlevo-appen. Appen hittar du där appar finns. Kan eller vill du inte använda appen kan länken nedan användas för att anmäla frånvaro.

Vårdnadshavaringången Länk till annan webbplats.

Logga in med BankId.

Elever över 18 år gör frånvaroanmälan själva i Elevingången Länk till annan webbplats.

Nedan hittar du våra besöksadresser samt kontaktuppgifter till skolledningen, elevhälsan, arbetslagsledare och studie- och yrkesvägledare.

Skolledningen består av gymnasiechefen och skolans rektorer. Magnus Thilén är gymnasiechef och har ett övergripande ansvar för skolans verksamhet

Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet

Fredrik Hasselplan, rektor telefon 0510-77 06 85, E-huset vån 3
Ludmila Gubonina, skoladministratör telefon 0510-77 14 69

Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, VVS- och fastighetsprogrammet

Carina Bertilsson, rektor telefon 0510-77 07 02, G-huset vån 2
Roger Friberg, verksamhetskoordinator, telefon 0510-77 05 93
Margareta Miles, skoladministratör telefon 0510-77 06 80

Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet

Anja Bäckström, rektor telefon 0510-77 06 82, A-huset vån 2
Fanny Djup Karlsson, skoladministratör telefon 0510-77 07 10

Estetiska programmet, Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Tennisgymnasiet

Anders Back, rektor telefon 0510-77 07 73, C-huset vån 2
Carolina Hübinette, skoladministratör telefon 0510-77 12 61

Introduktionsprogrammen

Maria Ek, rektor telefon 0510-77 07 70, A-huset vån 2
Camilla Hjalmarsson, skoladministratör, telefon 0510-77 11 21

Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet/Försäljnings- och serviceprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Tobias Gren, rektor telefon 0510-77 66 03. A-huset, vån 2
Ebba Claesson, skoladministratör telefon 0510 77 17 70

Anpassad gymnasieskola

Niklas Holmqvist, rektor, telefon 0510- 77 13 04, A-huset vån 1
Paula Karlsson, skoladministratör telefon 0510-77 14 68

Barn- och fritidsprogrammet

Anna Fogelqvist telefon 070-958 38 49

Bygg- och anläggningsprogrammet

Lars Karlsson telefon 070-149 63 75

Ekonomiprogrammet

Camilla Olmats telefon 070 - 880 32 64

El- och energiprogrammet

Anders Nordling telefon 0510-77 14 14

Estetiska programmet

Johanna Lund telefon 0510-77 13 21

Fordons- och transportprogrammet

Charlotte Karlquist telefon 0510-77 07 20

Anpassad gymnasieskola

Peter Nilsson telefon 0510-77 14 57 (Nationella programmen)
Karolina Gustafsson telefon 0510-77 65 81 (Individuella programmen)

Handels- och administrationsprogrammet/Försäljnings- och serviceprogrammet

Gun Wallborg telefon 0510-77 07 68

Hantverksprogrammet

Ann Johansson telefon 0510-77 13 38

Industritekniska programmet

Anders Nordling telefon 0510-77 14 14

Introduktionsprogrammen

Liv Alund telefon 070-949 67 19

Naturvetenskapsprogrammet

Markus Zachrisson telefon 0510- 77 12 92

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Berit Jonsson telefon 0510-77 13 15

Samhällsvetenskapsprogrammet

Adeline Pierre telefon 073-856 64 00

Teknikprogrammet

Anders Olofsson telefon 0510-77 07 71

VVS- och fastighetsprogrammet

Charlotte Karlquist telefon 0510-77 07 20

Vård- och omsorgsprogrammet

Catrin Broberg telefon 0510-77 08 88

Enhet 1 – Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet

Sophia Thiger skolsköterska Teknikprogrammet telefon 0510-77 05 11
Pernilla Gustafsson skolsköterska Naturvetenskapsprogrammet telefon 0510-77 07 87
Nils Thyselius skolkurator telefon 0510-77 07 08
Cecilia Persson specialpedagog telefon 0510 – 77 68 32

Enhet 2: Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, VVS- och fastighetsprogrammet

Stina Fahlgren skolsköterska telefon 0510-77 05 14
Johanna Svensson skolkurator telefon 0510-77 16 25
Christina Wallin specialpedagog telefon 0510-77 07 34

Enhet 3: Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet

Helene Gustafsson , skolsköterska telefon 0510-77 07 05
Carina Jonsson skolkurator telefon 0510-77 08 05
Maria Stervin specialpedagog telefon 0510-77 65 49

Enhet 4: Estetiska programmet, Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Stina Fahlgren skolsköterska telefon 0510-77 05 14
Lillemor Karlsson skolkurator Estetiska programmen 0510-77 09 97
Johanna Svensson skolkurator Hantverksprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet telefon 0510-77 16 25
Christina Wallin specialpedagog telefon 0510-77 07 34

Enhet 5: Introduktionsprogrammen

Pernilla Gustafsson skolsköterska telefon 0510-77 07 87
Hanna Lyckhage skolkurator telefon 0510 77 07 15
Maria Hasselblad speciallärare
Karin Holmstedt speciallärare
Cecilia Persson specialpedagog telefon 0510 – 77 68 32

Enhet 6: Barn- och fritidsprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Martina Kavalic skolsköterska telefon 0510-77 15 00
Ebba Prytz skolkurator telefon 0510 – 77 06 95
Martina Persson specialpedagog telefon 0510-77 11 73

Anpassad gymnasieskola

Martina Kavalic skolsköterska telefon 0510-77 15 00
Ebba Prytz skolkurator telefon 0510 – 77 06 95
Martina Persson specialpedagog telefon 0510-77 11 73

Skolpsykolog

Ida Löfqvist Dagobert 0510-77 13 18

Studie- och yrkesvägledarna har delat upp programmen mellan sig. Kontakta i första hand den studie- och yrkesvägledare som har hand om programmet du har frågor om.

Besöksadresser

De la Gardiegymnasiet
Stenportsgatan 21
531 50 Lidköping

DLG Norra (Teknikprogrammet)
Fabriksgatan 4, uppgång 7
531 30 Lidköping

DLG Östra (Mark och anläggning inriktning mot väg och infrastruktur)
Sockerbruksgatan 11C
531 40 Lidköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se