Kontakt

Kontakta oss på telefon 0510-77 00 00 eller skicka ett mail till kommun@lidkoping.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan kan alltid göras via De la Gardienätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Logga in med BankId.

Nedan hittar du våra besöksadresser samt kontaktuppgifter till skolledningen, elevhälsan, arbetslagsledare och studie- och yrkesvägledare.

Skolledningen består av gymnasiechefen och skolans rektorer. Magnus Thilén är gymnasiechef och har ett övergripande ansvar för skolans verksamhet

Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet

Fredrik Hasselplan, rektor telefon 0510-77 06 85, E-huset vån 3
Ludmila Gubonina, skoladministratör telefon 0510-77 14 69

Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, VVS- och fastighetsprogrammet

Carina Bertilsson, rektor telefon 0510-77 07 02, G-huset vån 2
Roger Friberg, verksamhetskoordinator, telefon 0510-77 05 93
Margareta Miles, skoladministratör telefon 0510-77 06 80

Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Tennisgymnasiet

Anja Bäckström, rektor telefon 0510-77 06 82, A-huset vån 2
Tobias Werndin, skoladministratör telefon 0510-77 07 10

Estetiska programmet, Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Anders Back, rektor telefon 0510-77 07 73, C-huset vån 2
Marika Norrman Kron, skoladministratör telefon 0510-77 12 61

Introduktionsprogrammen, KAA, Ung Arena

Daniel Ekman, rektor telefon 0510-77 07 70, A-huset vån 2
Camilla Hjalmarsson, skoladministratör, telefon 0510-77 11 21

Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Rikard Lans tf rektor telefon 0510 77 66 03. A-huset, vån 2
Anneli Alm Johansson, skoladministratör telefon 0510-77 17 70

Gymnasiesärskolan

Niklas Holmqvist, rektor, telefon 0510- 77 13 04, A-huset vån 1
Maria Sjöstedt, skoladministratör telefon 0510-77 14 68

Barn- och fritidsprogrammet
Anna Fogelqvist telefon 070-958 38 49

Bygg- och anläggningsprogrammet
Marie Rundström telefon 070-149 63 75

Ekonomiprogrammet
Camilla Olmats telefon 0510-77 07 32

El- och energiprogrammet
Anders Nordling telefon 0510-77 14 14

Estetiska programmet Bild- och formgivning och Estetik och Media
Johanna Lund telefon 0510-77 13 21

Estetiska programmet Musik
Mikael Dalemo telefon 0510-77 12 43

Fordons- och transportprogrammet
Charlotte Karlquist telefon 0510-77 07 20

Gymnasiesärskolan
Susanne Tobiasson telefon 0510-77 14 57 (Nationella programmen)
Karolina Gustafsson telefon 0510-77 07 66 (Individuella programmen)

Handels- och administrationsprogrammet
Gun Wallborg telefon 0510-77 07 68

Hantverksprogrammet
Ann Johansson telefon 0510-77 13 38

Hotell- och turismprogrammet
Gun Wallborg telefon 0510-77 07 68

Industritekniska programmet
Anders Nordling telefon 0510-77 14 14

Introduktionsprogrammen
Liv Alund telefon 070-949 67 19

Naturvetenskapsprogrammet
Markus Zachrisson telefon 0510- 77 12 92

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Berit Jonsson telefon 0510-77 13 15

Samhällsvetenskapsprogrammet
Pia Haglind telefon 0510-77 16 22

Teknikprogrammet
Anders Olofsson telefon 0510-77 07 71

VVS- och fastighetsprogrammet
Charlotte Karlquist telefon 0510-77 07 20

Vård- och omsorgsprogrammet
Elisabeth Lindström telefon 0510-77 13 24

Elevhälsan är organiserade i elevhälsoteam som består av skolkurator, skolsköterska och specialpedagog.

Studie- och yrkesvägledarna har delat upp programmen mellan sig. Kontakta i första hand den studie- och yrkesvägledare som har hand om programmet du har frågor om.

Besöksadresser

De la Gardiegymnasiet
Stenportsgatan 21
531 50 Lidköping

DLG Norra (Teknikprogrammet)
Fabriksgatan 4, uppgång 7
531 30 Lidköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: