Elevdemokrati

Elevdemokrati på De la Gardiegymnasiet.

Klassråd

Att alla klasser på De la Gardiegymnasiet har klassråd är en självklarhet. I klassrådet kan alla elever framföra åsikter och förslag på förändringar. Om frågorna går att lösa i klassen gör man det så långt man kan annars skickas ärendena vidare till programforum. Ärenden som inte löses på klassråd går vidare till programforum

Programforum

Här samlas representanter från alla klasser och lärare på programmet för att ta upp de frågor och funderingar som gått vidare från klassrådet.

Enhetsråd

Nästa steg är enhetsrådet, eftersom skolan är uppdelad i enheter så har varje enhet ett eget råd där man kan besluta om det som rör enheten. Här sitter elevrepresentanter från varje program i enheten, lärarrepresentanter och även rektor för enheten. Härifrån tar rektor med sig skolövergripande ärenden till skolledning/elevkåren.

Skolledning/Elevkåren

Här samlas skolans rektorer och elevkårens styrelse för att diskutera de ärenden som inte beslutats om i tidigare steg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se