Elevhälsan

Här kan du som elev få stöd i medicinska, psykosociala och pedagogiska frågor. I Elevhälsan finns skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger, skolpsykolog och skolläkare.

Enhet 1 – Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet

Sophia Thiger skolsköterska Teknikprogrammet telefon 0510-77 05 11
Pernilla Gustafsson skolsköterska Naturvetenskapsprogrammet telefon 0510-77 07 87
Nils Thyselius skolkurator telefon 0510-77 07 08
Cecilia Persson specialpedagog telefon 0510 – 77 68 32

Enhet 2: Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, VVS- och fastighetsprogrammet

Stina Fahlgren skolsköterska telefon 0510-77 05 14
Johanna Svensson skolkurator telefon 0510-77 16 25
Christina Wallin specialpedagog telefon 0510-77 07 34

Enhet 3: Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet

Helene Gustafsson , skolsköterska telefon 0510-77 07 05
Carina Jonsson skolkurator telefon 0510-77 08 05
Maria Stervin specialpedagog telefon 0510-77 65 49

Enhet 4: Estetiska programmet, Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Stina Fahlgren skolsköterska telefon 0510-77 05 14
Lillemor Karlsson skolkurator Estetiska programmen 0510-77 09 97
Johanna Svensson skolkurator Hantverksprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet telefon 0510-77 16 25
Christina Wallin specialpedagog telefon 0510-77 07 34

Enhet 5: Introduktionsprogrammen

Pernilla Gustafsson skolsköterska telefon 0510-77 07 87
Hanna Lyckhage skolkurator telefon 0510 77 07 15
Maria Hasselblad speciallärare
Karin Holmstedt speciallärare
Cecilia Persson specialpedagog telefon 0510 – 77 68 32

Enhet 6: Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Martina Kavalic skolsköterska telefon 0510-77 15 00
Ebba Prytz skolkurator telefon 0510 – 77 06 95
Martina Persson specialpedagog telefon 0510-77 11 73

Anpassad gymnasieskola

Martina Kavalic skolsköterska telefon 0510-77 15 00
Ebba Prytz skolkurator telefon 0510 – 77 06 95
Martina Persson specialpedagog telefon 0510-77 11 73

Skolpsykolog

Ida Löfqvist Dagobert 0510-77 13 18

Elevhälsan hjälpa dig med

 • Rådgivning i psykosociala, medicinska, studieekonomiska och pedagogiska frågor.
 • Hälsobesök i år 1
 • Enklare sjukvårdsinsatser och bedömningar
 • Samtal kring relationer, motivation och stress
 • Krishanteringsarbete
 • Kartläggning, utredning och bedömning
 • Alternativa lärverktyg
 • Råd kring studieteknik och struktur

Tider

Öppen mottagning skolsköterskor måndag – fredag klockan 10:00-12:00. Skolläkaren bokas via skolsköterskorna. Mottagning hos skolkuratorer, specialpedagoger och skolpsykolog efter överenskommelse.

Vi finns på våning 2 i C-huset.

Sekretess

Elevhälsan har sekretess. Vi samverkar ofta med lärare eller stödinsatser utanför skolan, men inte utan ditt medgivande. Vid mycket allvarliga situationer, då elevens hälsa eller framtid riskeras, har vi anmälningsplikt till skydd för unga.

Elevhälsoteam

Vi är organiserade i elevhälsoteam som består av skolkurator, skolsköterska och specialpedagog. Tillsammans med mentor, studie- och yrkesvägledare och rektor har vi ansvar för elevhälsoarbetet. Målet är att skapa goda möjligheter för ditt lärande och din utveckling.

Vårt fokus är på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Kurator

Skolkuratorns uppgift är att hjälpa till så att du som elev får en fin studietid. Utifrån din situation hittar vi vägar att nå just dina mål. Du kan få hjälp av oss att reda ut viktiga frågor så att dina studier blir så bra som möjligt.

Så här arbetar vi:

 • Ger råd och stöd till elever, föräldrar och lärare.
 • Reder ut och bearbetar frågeställningar som rör till exempel studierna, sociala och psykiska frågor, livsfrågor, kamrater, familj, samlevnad eller droger.
 • Hjälper till med stödkontakter utanför skolan som till exempel socialtjänsten, barn/vuxenpsykiatrin och ungdomsmottagningen.
 • Tillsammans med elevhälsans övriga professioner medverkar vi till att elever i behov av särskilt stöd får sina behov allsidigt kartlagda och bedömda och får den hjälp de behöver.
 • Ger service och information om studieekonomi och stipendier.
 • Medverkar till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa, mobbning, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier enskilt och i grupp.
 • Informerar om samhällsservice, sociala och familjerättsliga frågor.
 • Skolkuratorerna har sekretess och kontakten med oss är alltid frivillig.

Skolsköterska

Skolsköterskans uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande så att eleverna har möjlighet att nå sina mål under gymnasietiden. Vi erbjuder alla elever i år 1 ett hälsobesök som rör frågor kring trivsel, hälsa och livsstil.

Alla elever på skolan är välkomna till vår mottagning. Det kan till exempel vara att man känner sig ”ur form”, vill ha rådgivning kring sin hälsa, vill ändra på något i sin livsstil eller prata om olika skolrelaterade svårigheter. Vi hjälper även till med enklare bedömningar och sjukvårdsinsatser som till exempel såromläggning och suturtagning.

Vi har öppen mottagning måndag – fredag klockan 10:00-12:00.

Det går bra att ringa, sms:a eller maila oss för tidsbokning. Föräldrar är också välkomna att ta kontakt med oss. Vi har tillgång till skolläkare. Bokning sker via skolsköterskan. Vi arbetar under sekretess.

Specialpedagog

Specialpedagogens uppgift är att arbeta för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för att nå målen i sina studier.

Det kan handla om:

 • Studieteknik och att hitta struktur och ordning i skolarbetet.
 • Alternativa lärverktyg och hur de kan användas för att underlätta lärandet.
 • Kartläggning/utredning av en elevs behov.
 • Lärandemiljöns utformning.
 • Hjälpa till när åtgärdsprogram ska utarbetas.
 • Handledning och stöd till elev, lärare och rektor.
 • Förebyggande och hälsofrämjande arbete så att elever undviker att hamna i svårigheter.

Skolpsykolog

Skolpsykologen har kompetens omkring individens inre känslomässiga liv och utveckling, samspel i relationer, samt gruppers och organisationers dynamiska processer. Skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens i elevhälsoteamets arbete.

Skolpsykologen erbjuder:

 • Konsultation till elevhälsoteamet.
 • Konsultation/handledning till pedagogisk personal.
 • Råd och stödsamtal till elever i skolrelaterade frågor
 • Psykologiska utredningar av elever på uppdrag av rektor, för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd.
 • Samverkan med andra myndigheter och vårdgivare, till exempel Ungdomsmottagningen, vårdcentraler, barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se