Busskort

Du som har mer än 6 kilometer mellan din bostad och skola har rätt till ett så kallat skolkort (busskort). Med skolkortet kan du resa avgiftsfritt med Västtrafik till och från skolan.

Regler för skolkort (busskort)

Elev som fyllt 20 år eller fyller 20 år på höstterminen innevarande läsår är inte berättigad till skolkort.

Skolkort får inte tas emot om eleven även ansöker om, eller har beviljats inackorderingstillägg.

Du ansöker om skolkort (busskort) i vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Förlorat skolkort

Om du tappar eller på annat sätt blir av med skolkortet meddelar du detta till din skoladministratör. Kortet kommer då att spärras så ingen annan kan utnyttja det. Efter några dagar kan du hämta ut ett nytt skolkort på skolan. Under dessa dagar får du ett tillfälligt kort. Skolan tar ut en administrationsavgift på 200 kronor för det nya skolkortet.

Defekt skolkort

Ett defekt skolkort överlämnas till föraren. Du får då ett kvitto av föraren som gäller som färdbevis i sju dagar. Kontakta din skoladministratör på skolan och visa upp kvittot så att ett nytt skolkort beställs.

I de fall föraren inte tar hand om det defekta skolkortet, går du till din skoladministratör på skolan som tar hand om kortet, beställer ett nytt kort och ger dig ett tillfälligt skolkort att åka på tills det nya kortet kommer.

Glömt kortet hemma

Du som glömt ditt skolkort hemma får själv betala dina resor till och från skolan.

Missbruk av skolkort

Om du lånar ut ditt skolkort eller använder skolkortet där det inte gäller, får du räkna med att kortet kan omhändertas och att du riskerar att få betala tilläggsavgift. Om kortet omhändertas är det skolan som avgör om de vill köpa ett nytt kort till dig.

Flytt, avbrutna studier eller inackordering

Slutar du skolan eller flyttar under pågående läsår, måste du återlämna skolkortet till skolan. Om detta inte görs kan du bli ersättningsskyldig.

Växelvis boende

Studerar du vid De la Gardiegymnasiet och har ett växelvis boende mellan dina vårdnadshavare har du rätt att ansöka om skolkort om minst en av vårdnadshavarna har mer än 6 km mellan bostad och skola (förutsatt att båda vårdnadshavarna bor i Lidköpings kommun). Med växelvis boende menas vanligtvis att du vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt boende, hos båda dina vårdnadshavare

Ersättning för anslutningsresa

Elev som har mer än 6 km mellan bostad och närmaste hållplats/avresestation kan ha rätt till ersättning för anslutningsresa. Avståndet mäts efter genaste iordningsställd gångbar väg från folkbokföringsadressen till anvisad hållplats/avresestation. Kontakta skoladministratör Margareta Miles.

Ersättning utgår med fyra månadsbelopp på höstterminen och fem månadsbelopp på vårterminen. Utbetalning görs en gång per termin.

Detta gäller elever som är folkbokförda i Lidköpings kommun. Övriga elever hänvisas till sin hemkommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se