Information vårdnadshavare till DLG-elever

Här finns information som du som förälder/vårdnadshavare till elever på De la Gardiegymnasiet kan ha nytta av.


Busskort (Skolkort)

Elever som har mer än 6 kilometer till skolan har rätt till ett så kallat skolkort (busskort). Med busskortet kan eleven resa avgiftsfritt med Västtrafik till och från skolan. Har du frågor kontakta skoladministratör Margareta Miles.
Länk till annan webbplats.

Corona/covid19

Coronapandemin har nu pågått i ett antal månader och kommer fortsätta under lång tid framöver. Det är därför viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tänk på att

  • Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom. Detta gäller även om du känner av milda symptom, ta det säkra före det osäkra, stanna hemma.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd - detta är något av det viktigaste när det kommer till att bromsa smittspridningen.

Elevhälsan

Elever och anhöriga som har frågor, funderingar eller problem som berör elevens studiesituation eller hälsa är välkomna till Elevhälsan. Elevhälsan finns på andra våningen i C-huset. Varje program/klass har ett team bestående av kurator, skolsköterska och specialpedagog.

Datorer

Datorerna delas ut i början av terminen. Med datorn kommer ett kontrakt som båda vårdnadshavarna ska läsa igenom och skriva under innan datorn lämnas ut. avtalet signeras via e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Datorn är ett lån under elevens tre år på gymnasiet. Är datorn eller laddaren skadad eller i dåligt skick vid tillbakalämnandet kan detta komma att innebära en kostnad. Samtliga datorer/laddare kontrolleras vid återlämnandet.

De la Gardienätet för vårdnadshavare

Som vårdnadshavare till en elev på De la Gardiegymnasiet har du möjlighet att följa ditt barns skolgång på det vi kallar De la Gardienätet. De la Gardienätet har en administrativ del som lärarna använder för bland annat närvarorapportering och betygssättning. Det här som du som vårdnadshavare får tillgång till studieplan, närvaro, schema och annat. Logga in via mobilt BankId.

Informationsmöte vårdnadshavare

Digitalt informationsmöte sker 23-25 augusti. Inbjudan med länkar finns på webben.

Klagomål

Enligt skollagen (2010:800 4 kap 8 §) ställs krav att det ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Läs om DLG:s klagomålshantering i vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lärplattformen

På De la Gardiegymnasiet arbetar lärare och elever med en lärplattform. Många av er känner säkert igen detta från grundskolan. Lärplattformen är ett virtuellt klassrum där eleverna lämnar in uppgifter, gör prov, samlar information och har en kommunikation med både varandra och sina lärare.

Mentorns roll

Alla elever får en mentor när de börjar på De la Gardiegymnasiet. Mentors uppgift är att motivera och vägleda eleverna och ha kontakt med hemmet. Mentorn håller också i utvecklingssamtalen. Eleven ska alltid vända sig till sin mentor i första hand. Har du som förälder frågor är det mentorn du ska kontakta.

Schema

Eleverna kan se schemat på flera ställen. Klassens schema syns i Webuntis och i appen (Untis mobile). Ladda gärna ner appen. När man kommer in i appen väljer man "Jag har inte ett användarnamn" för att komma vidare. Elevens individuella schema syns på De la Gardienätet. I klassens schema syns salsändringar, tillfälliga ändringar och förberedda prov. På det individuella schemat syns de kurser eleven själv valt, till exempel språk. Schemat syns inte förrän vecka 33.

Skolrestaurangen

Eleverna väljer mellan fyra olika alternativ; Dagens rätt, Dagens vegetariska, Veckans pasta och Veckans soppa. Till dagens lunch serveras alltid en salladsbuffé, mjukt och hårt bröd samt mjölk eller vatten som måltidsdryck. All mat är tillagad enligt Livsmedelverkets rekommendationer och den mjölk som serveras är KRAV-märkt. Restaurangen har öppet varje dag kl 10:30-13:00 och eleverna äter enligt sitt individuella schema. Matsedeln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se från och med veckan skolan börjar.

Specialkost

Eventuella behov av specialkost meddelas från och med i höst via e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I e-tjänsten kan även läkarintyg bifogas i de fall detta krävs.

Mer information finns på Måltider i förskolor, skolor och gymnasium

Skolledning

Skolan är uppdelad i sju olika enheter samt Gymnasiesärskolan med varsin rektor. Gymnasiechef och ansvarig för enhet 7 är Magnus Thilén. Till sin hjälp har varje rektor en skoladministratör. Skoladministratörerna hjälper bland annat till med elevernas kurser/studieplan och CSN. Vilken rektor som är ansvarig för vilket program kan du se under Skolledning/rektorer på sidan med kontaktuppgifter

Skolbiblioteket

I skolbiblioteket finns böcker, dagstidningar och ett antal tidskrifter. På lärplattformen It’s learning finns bibliotekets digitala resurser, t ex. databaser och bibliotekskatalog, samlade. Elever kan även få hjälp med informationssökning av personalen. Alla nya elever får en biblioteksintroduktion i början av höstterminen. För att få låna böcker behöver eleven ha lånekort eller legitimation med sig.
Skolbiblioteket är öppet måndag-fredag kl 09:00-15:00.

Sjukanmälan

Elever som är frånvarande från skolan ska alltid sjukanmälas så fort som möjligt. Olika program har olika sätt för att meddela sjukdom. Vårdnadshavare kan också anmäla sjukdom/frånvaro via De la Gardienätet Länk till annan webbplats..

SMS-avisering vid otillåten frånvaro

Tjänsten SMS-avisering innebär att när en elev registreras med otillåten frånvaro skickas ett SMS till vårdnadshavare, förutsatt att vårdnadshavarens mobilnummer är registrerat. Om vårdnadshavaren har en egen inlogg till De la Gardienätet kan de själva lägga in detta under "Min sida". Man kan även välja att lägga till sin mailadress om man vill aviseras via mail.

SYV - Studie- och yrkesvägledning

Eleven kan få hjälp med studieval under och efter gymnasietiden. Det finns även möjlighet till vägledningssamtal, få hjälp att planera studierna och söka information. Kontaktinformation till SYV finns här.

Upprop

Uppropstider för år 1, 2 och 3.

VaktmästerIT

Hos vaktmästarna kan eleverna bland annat få IT support, hämta ut nycklar till elevskåpen i A, C, E och F-huset samt få hjälp med övriga praktiska ärenden.

Viktiga datum att komma ihåg - Lov, studiedagar

Läsårstiderna för läsåret 2021/2022

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: