Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med människor, inom hälsa och fritid och i pedagogiska och sociala arbetsområden.

Utbildningen ger möjlighet att utveckla kunskaper i pedagogik och hälsofrämjande arbete. Kreativitet och kommunikation är också centralt inom programmet.

En del av studierna sker i form av APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Är du intresserad av att läsa vidare till exempelvis fritidsledare, lärare och socionom finns det möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet.

Fritid och hälsa

Du som väljer den här inriktningen får kunskaper om träning och om olika fritidsverksamheter och hur de påverkar oss på ett positivt sätt. Utöver ditt intresse för att lära dig mer om träning och hälsofrämjande arbete så vill du också utveckla dina ledaregenskaper. Detta får du träna på både i skolan och ute i olika verksamheter. Efter gymnasiet kan du få arbete som elevassistent samt inom fritids- och idrottsverksamheter. Du förbereds även för att läsa vidare till exempelvis lärare inom fritidshem, idrottslärare, polis och personlig tränare.

Pedagogiskt och socialt arbete

Du som väljer den här inriktningen får lära dig allt om barn och ungas utveckling och lärande. Du kommer även att lära dig hur du bemöter människor i olika situationer och utifrån deras olika förutsättningar. Inriktningen förbereder dig för arbete som barnskötare i förskolan och i förskoleklass. Du förbereds även för arbete inom andra pedagogiska verksamheter eller för att läsa vidare till exempelvis förskollärare och lärare.

Du som läser den här inriktningen får en bred pedagogisk kompetens och du lär dig möta, stödja och assistera barn i olika sammanhang.

Poängplan Barn- och fritidsprogrammet 24/25

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p


Poäng

År

Engelska 5

100

1

Engelska 6*

100

2

Historia 1a1

50

1

Idrott och hälsa 1

100

1

Matematik 1a

100

1

Naturkunskap 1a1

50

2

Religionskunskap 1

50

3

Samhällskunskap 1a1

50

1

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

1

Svenska 2 /Svenska som andraspråk 2

100

2

Svenska 3* /Svenska som andraspråk 3*

100

3

Kurser markerade med * ingår i utbildningen men kan väljas bort.

Programgemensamma karaktärsämnen 600 p

Programgemensamma karaktärsämnen 600 p


Poäng

År

Hälsopedagogik

100

1

Kommunikation

100

3

Lärande och utveckling

100

1

Människors miljöer

100

1

Naturkunskap 1a2

50

2

Pedagogiskt ledarskap

100

3

Samhällskunskap 1a2

50

2

Inriktning fritid och hälsa 300 p

Inriktning fritid och hälsa 300 p


Poäng

År

Fritids- och idrottskunskap

100

3

Fritids- och friskvårdsverksamheter

200

2

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete 300 p

inriktning pedagogiskt och socialt arbete 300 p


Poäng

År

Socialt arbete 1

100

3

Pedagogiskt arbete

200

2

Programfördjupningar 600 p

Programfördjupningar 600 p


Poäng

År

Fritid och hälsa

Aktivitetsledarskap

100

3

Träningslära 1

100

2

Idrott och hälsa 2

100

3

Naturguidning 1

100

2

Kost och hälsa

100

2

Pedagogiskt och socialt arbete

Barns lärande och växande

100

3

Skapande verksamhet

100

2

Specialpedagogik 1

100

3

Naturguidning 1

100

2

Kost och hälsa

100

2

samt

alt 1: Etnicitet och kulturmöten

100

3

alt 2: Svenska 3 / svenska som andraspråk 3

100

3

Övriga kurser 300 p

Övriga kurser 300 p


Poäng

År

Individuellt val

200

2,3

Gymnasiearbete

100

3

Kontakt

Anna Fogelqvist

Tel: 0510770900

E-post: Anna.Fogelqvist@edu.lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se