DLG bild

DLG Bild och formgivning med profil Design förbereder dig för framtiden. Här möter du kunniga och professionella lärare som hjälper dig att utveckla din kreativitet. Du får bland annat lära dig skissteknik, ta fram prototyper och designa inredningsdetaljer.

Du får lära dig grunderna inom bildområdet för att sedan gå vidare mot allt mer avancerade tekniker, för hand och i datorn. Designprocessen - från idé till färdig produkt - är alltid i centrum. Vi arbetar ofta med olika case som till exempel att ta fram en ny produkt för ett tänkt företag. Utbildningen är modern och förändras i takt med vårt samhälle.

Något annat du får lära dig är att visa upp dina produkter på ett proffsigt sätt. Ibland jobbar du i ämnesövergripande projekt där det praktiska och teoretiska lärandet samverkar.

Vi gör också olika studiebesök till bland annat Göteborgs konstmuseum, Högskolan för Design och konsthantverk samt folhögskolor i närområdet. Då och då har vi också workshops med yrkesverksamma inom design.

Du får flera tillfällen att ställa ut dina verk i olika sammanhang under din gymnasieutbildning. Vart tredje år visar alla elever på DLG Bild och Media upp sina verk i Lidköpings konsthall vilket brukar vara mycket uppskattat både av elever och besökarna. Hösten 2024 är det dags igen.

Poängplan Estetiska programmet 24/25

Inriktning Bild och formgivning

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p


Poäng

År

Engelska 5

100

1

Engelska 6

100

2

Historia 1b

100

2

Historia 2b - kultur

100

3

Idrott och hälsa 1

100

1,2

Matematik 1b

100

1

Naturkunskap 1b

100

2

Religionskunskap 1b

50

3

Samhällskunskap 1b

100

1

Svenska 1 / svenska som andraspråk 1

100

1

Svenska 2 / svenska som andraspråk 2

100

2

Svenska 3 / svenska som andraspråk 3

100

3

Programgemensamma karaktärsämnen 150 p


Poäng

År

Estetisk kommunikation 1

100

3

Konstarterna och samhället

50

3

Inriktning bild och formgivning 400 p

Poäng

År

Bild

100

2,3

Bild och form 1b

100

1

Bildteori

100

1,2

Form

100

2,3

Programfördjupning 300 p

Poäng

År

Formgivning 1 - inriktning design

100

1

Design 1

100

2

Digitalt skapande 1

100

1

Valbar programfördjupning 200 p

Poäng

År

Grafisk kommunikation

100

2

ellerMatematik 2b

100

2
Bild och form - specialisering

1003

ellerNaturkunskap 2

1003
Övriga kurser 300 p


Poäng

År

Individuellt val

200

2,3

Gymnasiearbete

100

3

Så söker du till DLG Bild

Frågor eller funderingar

Har du frågor eller funderingar kontakta arbetslagsledare johanna.lund@edu.lidkoping.se eller prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola.