Välkommen till
DLG Media

DLG Media - Digital kreatör ger dig kunskaper i en mängd programvaror och tekniker inom digitalt skapande och medieproduktion samtidigt som du får högskolebehörighet.

 

Digitala verktyg och kreativitet

Från DLG Estetik och Media med profil Digital kreatör får du med dig en kunskapsmässig verktygslåda, där du kan hantera många av de datorprogram, verktyg och tekniker som används inom digital medieproduktion idag. En blandning av kreativa och teoretiska kurser förbereder dig för högre studier inom såväl media och kommunikation som andra högskoleutbildningar.
Varmt välkommen till oss!

DLG Media - profil Digital kreatör

DLG Media profil Digital kreatör förbereder dig för framtiden. På ES Media arbetar kunniga och professionella lärare som hjälper dig att utvecklas och fördjupa dina kunskaper inom bland annat digitala programvaror, foto, film och kommunikation. Kommunikation, teknik och kreativitet är våra ledord inom profilen Digital kreatör.

Poängplan Estetiska programmet 24/25

Inriktning Estetik och media

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p


Poäng

År

Engelska 5

100

1

Engelska 6

100

2

Historia 1b

100

2

Historia 2b - kultur

100

3

Idrott och hälsa 1

100

1,2

Matematik 1b

100

1

Naturkunskap 1b

100

2

Religionskunskap 1b

50

3

Samhällskunskap 1b

100

1

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

1

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

2

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100

3

Programgemensamma karaktärsämnen 150 p


Poång

År

Estetisk kommunikation 1

100

3

Konstarterna och samhället

50

3

Inriktning Estetik och media 400 p


Poäng

År

Digitalt skapande 1

100

2

Medieproduktion 1

100

1

Medieproduktion 2

100

2

Medier, samhälle och kommunikation 1

100

1,2

Programfördjupning 300 p


Poäng

År

Film- och tv-produktion 1

100

1

Fotografisk bild 1

100

1

Digitalt skapande 2

100

3

Valbar programfördjupning 200 p


Poäng

År

Film- och tv-produktion 2

100

2

ellerMatematik 2b

100

2
Fotografisk bild 2

1003

ellerNaturkunskap 2

1003
Övriga kurser 300 p


Poäng

År

Individuellt val

200

2,3

Gymnasiearbete

100

3

Så söker du till DLG Media

Frågor eller funderingar

Har du frågor eller funderingar kontakta arbetslagsledare johanna.lund@edu.lidkoping.se eller prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola.