Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till att de kan få ett arbete. Alla elever följer en individuell studieplan som visar vad utbildningen ska innehålla. Studieplanen kan innehålla både grundskoleämnen, gymnasiekurser och praktik. 

Utbildningsplan för Introduktionsprogrammen (IM)

Individuellt alternativ (IMA) 

Individuellt Alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning eller arbete. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser och praktik. Elevens mål med sina studier och de behov och förutsättningar som eleven har styr innehållet i studieplanen.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter kartläggs och utgör grunden för innehållet i studieplanen. Eleven har möjlighet att genomföra praktik i de fall det ligger i linje med elevens individuella studieplan.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och eleven ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. En elev är behörig till IMV om den har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen. Du kommer att läsa gymnasieprogrammet fullt ut samt de grundskoleämnen du saknar för full behörighet. Målsättningen är att du så snart som möjligt ska nå gymnasiebehörighet och antas till det nationella programmet.

Yrkesintroduktion (IMY) 

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och kurser från nationella program i gymnasieskolan. Utbildningen får innehålla hela eller delar av kurser i karaktärsämnen på gymnasienivå och i gymnasiegemensamma ämnen. Varje läsår finns ett begränsat antal yrkesprogramsplatser reserverade för IM.

Mer information om IM

Mer information om Introduktionsprogrammen finns på Skolverkets webbplats.länk till annan webbplats

Ämnen/kurser Introduktionsprogrammen

Grundskoleämnen Introduktionsprogrammen

Grundskoleämnen introduktionsprogrammen

Svenska/svenska som andraspråk

Engelska

Matematik

Samhällskunskap

Historia

Geografi

Religion

Kemi

Fysik

Biologi

Idrott och hälsa

Hem- och konsumentkunskap

Bild

Modersmål

Gymnasiekurser introduktionsprogrammen

Gymnasiekurser Introduktionsprogrammen

Svenska/Svenska som andraspråk

Idrott

Samhällskunskap

Historia

Matematik

Engelska

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: