Naturvetenskapsprogrammet

Vill du förstå världen vi lever i, hur människan fungerar eller hur vi kan påverka vår framtida miljö? Hos oss får du möjlighet att utveckla ditt naturvetenskapliga tänkande genom att studera samspelet mellan experiment och teori. En viktig utgångspunkt i vår utbildning är nyfikenhet inför växelverkan mellan människa, natur och miljö och frågor kring hållbar utveckling.


Naturvetenskapsprogrammet passar dig som vill veta mer om hur naturen, människan och samhället är uppbyggt och samspelar. Här stimuleras din nyfikenhet. Det är ett högskoleförberedande program som ger den bredaste behörigheten för vidare studier. Träning i att kommunicera i tal och skrift är viktiga inslag, liksom användande av modern teknik för insamling, beräkning och analys. Som naturvetare utvecklar du din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemlösning.

Du varvar teoretiska studier med laborationer samt fältstudier. Vi samarbetar med företag som till exempel Eurofins.

Om du inte planerar studera vidare kan du naturligtvis söka arbete. Den goda allmänbildningen kombinerad med språkkunskap kan ge arbete inom många områden. Ofta får man då någon form av internutbildning på de olika företagen eller inom offentlig verksamhet.

Du kan själv i viss utsträckning välja vilken behörighet för högskolestudier du vill skaffa dig. Alla som väljer programmet får, genom lämpliga val, behörighet till de flesta utbildningarna på högskolan, framför allt naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar såsom läkare, veterinär och civilingenjör. Programmet ger också behörighet för studier till lärare, jurist, miljövetare, optiker etcetera.

Vilken inriktning du vill gå på programmet väljer du inför år 2.

Inriktningar

Naturvetenskap

Inriktningen Naturvetenskap riktar sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inom programfördjupningen tränas din förmåga att beskriva och förstå omvärlden ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Du kommer läsa kurserna naturvetenskaplig specialisering och matematik 5.

Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen Naturvetenskap och samhälle riktar sig till dig som vill läsa naturvetenskap, men också få en fördjupning inom samhällskunskap och geografi. Inom programfördjupningen möts natur- och samhällsvetenskapliga frågor, vilket ger ett helhetsperspektiv på omvärlden. Du kommer läsa kurserna humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering och internationella relationer.

Poängplan Naturvetenskapsprogrammet 23/24

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p

Poäng

År

Engelska 5

100

1

Engelska 6

100

2

Historia 1b

100

2

Idrott och hälsa 1

100

1,2

Matematik 1c

100

1

Matematik 2c

100

1,2

Matematik 3c

100

2,3

Religionskunskap 1

50

3

Samhällskunskap 1b

100

1

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

1

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

2

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

100

3

Programgemensamma karaktärsämnen 450 p

Programgemensamma karaktärsämnen 450 p

Poäng

År

Biologi 1

100

1

Fysik 1

150

1,2

Kemi 1

100

1

Moderna språk

100

1

Inriktning Naturvetenskap 600 p

Inriktning Naturvetenskap 600 p


Poäng

År

Biologi 2

100

2

Fysik 2

100

3

Kemi 2

100

3

Matematik 4

100

3

Matematik 5

100

3

Naturvetenskapling specialisering

100

3

Inriktning Naturvetenskap och samhälle 600 p

Inriktning Naturvetenskap och samhälle 600 p

Poäng

År

Biologi 2

100

2

Geografi 1

100

2

Geografi 2

100

3

Samhällskunskap 2

100

3

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

3

Internationella relationer

100

3

Övriga kurser 300 p

Övriga kurser 300 p


Poäng

År

Individuellt val

200

2,3

Gymnasiearbete

100

3

Kontakt

Marcus Zachrisson

Tel: 0510-771292

E-post: Marcus.Zachrisson@edu.lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: