Skyfall och översvämningar - så kan du förbereda dig

översvämmad väg och ett fordon som passerar genom vattenmassorna

När det regnar väldigt mycket kan vägar och hus påverkas allvarligt. Att drabbas av översvämning i sitt hus efter ett skyfall innebär både obehag, sorg och mycket arbete. Som fastighetsägare har du möjlighet att minska risken för översvämningar och de skador som kan uppstå. Och om olyckan trots allt skulle vara framme, är det bra att veta hur du kan förbereda dig för och agera vid en översvämning.

Förebyggande åtgärder

Rensa och kontrollera
Innan ett skyfall är det viktigt att se över din fastighets avrinningssystem. Rensa hängrännor, stuprör och brunnar från löv, is och snö för att säkerställa att vattnet kan rinna bort från fastigheten.

Kontrollera att takavvattningen är rätt kopplad, och att stuprören inte är anslutna till avloppssystemet. Glöm inte att även kontrollera gatubrunnar i närheten av din fastighet. Om de är igensatta kan du felanmäla detta här. Felanmälan via app eller webb

Kolla upp ditt försäkringsskydd
Se till att du har en tillräcklig försäkring som täcker eventuella skador som kan uppstå vid översvämningar. Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning och vilka villkor som gäller.

Skydda värdesaker
Undvik att förvara värdefulla eller känsliga föremål i källaren. Om översvämningen skulle drabba din fastighet, kan det hjälpa till att minska både skador och förluster.

Åtgärder om du drabbas av översvämning

Bryt strömmen
Bryt strömmen i de drabbade utrymmena för att undvika risk och elektriska problem. Se dock till att eventuella dräneringspumpar fortsätter fungera.

Flytta värdesaker
Om det är möjligt, flytta värdefulla och känsliga föremål till högre platser för att undvika att de skadas av vattnet. Efter kontakt med avloppsvatten är god hygien viktigt.

Kontakta räddningstjänsten
Vid omfattande översvämningar kan räddningstjänsten ge dig råd och eventuellt genomföra nödvändiga åtgärder, som exempelvis pumpning.

Dokumentera och anmäl skador
Kontakta ditt försäkringsbolag för att anmäla skadan och få nödvändig hjälp som uttorkning. Gör en detaljerad förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma, gärna så att vattennivån syns. Detta underlättar vid skadereglering.

Kontakta oss
Anmäl översvämningen till oss via vårt kontakcenter på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post på kommun@lidkoping.se.

Tänk på att du som fastighetsägare har ansvar för att skydda din egendom. För mer omfattande information om hur du kan förbereda dig och agera vid översvämningar, besök krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Genom att vara väl förberedd och veta hur du ska agera kan du minska riskerna och eventuella skador vid skyfall och översvämningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se